Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

6767 resultaten gevonden

 1. Rapport 18 april 2017

  2017/052 UWV moet informatie van bedrijfsarts delen met aanvrager van deskundigenoordeel

  Een man klaagt over de manier waarop het UWV zijn aanvraag van een deskundigenoordeel heeft behandeld. Hij vindt dat hij ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld om te reageren op de door de bedrijfsarts aan het UWV verstrekte informatie. Ook klaagt hij over de onbegrijpelijke motivering in de klachtafhandeling. De Nationale ombudsman vindt dat de verzekeringsarts de later ontvangen informatie van de bedrijfsarts nog aan de man had moeten voorleggen. De klacht over de klachtafhandeling is ook gegrond.
  Lees meer
 2. Rapport 18 april 2017

  2017/051 UWV/AJD moet voortaan bij ontslagdossiers alle gevoerde gesprekken vastleggen

  Een werkgeefster vraagt voor enkele werknemers een ontslagvergunning aan bij het UWV/Arbeidsjuridische Dienstverlening (AJD). Ze klaagt erover bij het UWV dat ze op minimaal drie momenten telefonisch verkeerd is geïnformeerd. De Nationale ombudsman onderzoekt de informatieverstrekking door het UWV in zijn algemeenheid en in dit individuele geval. Hij kan over dit geval geen oordeel geven. Wel vraagt hij het Klantcontactcentrum om voortaan vast te leggen wat er daadwerkelijk is besproken tijdens telefonisch contact rond een ontslagzaak. Ook vraagt hij de behandelaar van ontslagdossiers alle gevoerde gesprekken vast te leggen en niet slechts wanneer dat naar het oordeel van de behandelaar van belang is.
  Lees meer
 3. Rapport 18 april 2017

  2017/050 Gemeente Leeuwarden doet onvoldoende om verstandelijk beperkte vrouw passend werk te bieden

  Een vrouw klaagt erover dat de gemeente Leeuwarden onvoldoende heeft gedaan om haar verstandelijk beperkte dochter te begeleiden naar passend werk. Haar dochter komt in aanmerking voor een Wsw-plek, maar komt thuis te zitten nadat zij geplaatst was in een functie die niet passend bleek. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente in woord maar niet in daad oplossingsgericht is geweest. De gemaakte afspraken zijn niet nagekomen. De ombudsman vraagt de gemeente nu met een oplossing te komen. Daarnaast moet de gemeente het bij andere gevallen niet meer zover laten komen.
  Lees meer
 4. Rapport 10 april 2017

  2017/049 Gemeente Heerhugowaard schiet tekort door te hoge verwachting te wekken bij werkzoekende met Wajong-uitkering

  Een vrouw met een Wajong-uitkering heeft gesprekken met de gemeente Heerhugowaard voor een vacature. Ze klaagt erover dat de verwachting is gewekt dat de gemeente haar een baan kon bieden die er achteraf niet bleek te zijn. Ook is er zonder haar toestemming contact gelegd met de pers. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV en de gemeente tekort zijn geschoten door te hoge verwachtingen te wekken. De klacht is ook niet inhoudelijk behandeld zonder dat partijen vooraf zijn gehoord. De ombudsman vraagt de gemeente voortaan bij klachten een open houding aan te nemen en deze ook inhoudelijk te behandelen als partijen niet in elkaars aanwezigheid kunnen worden gehoord.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 5. Rapport 6 april 2017

  2017/048 UWV vraagt bij deskundigenoordeel ondanks uitdrukkelijk verzoek geen informatie op bij behandelaar

  Een vrouw vraagt bij het UWV een onafhankelijk deskundigenoordeel aan over haar re-integratie. Ze klaagt erover dat de verzekeringsarts, ondanks haar verzoek, geen informatie bij haar behandelaar heeft opgevraagd. Ook klaagt ze erover dat de arbeidsdeskundige vindt dat de re-integratie inspanningen van haar werkgever voldoende zijn. De ombudsman vindt dat de verzekeringsarts had moet melden dat er contact met de bedrijfsarts is geweest en welke informatie hij bij zijn beoordeling heeft gebruikt.
  Lees meer
 6. Rapport 6 april 2017

  2017/047 Dienst Justitiële Inrichtingen lekt persoonlijke informatie uit gevangenisdossier

  Een man heeft gedetineerd gezeten en hij klaagt erover dat er informatie uit zijn gevangenisdossier is gelekt. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) erkent dat er gebruik wordt gemaakt van een verouderd systeem. De Nationale ombudsman vindt dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie extra alert had moeten zijn en extra zorgvuldig met de betreffende informatie had moeten omgaan. De ombudsman neemt er kennis van dat de staatssecretaris bezig is met het realiseren van een nieuw systeem waarin de privcay van gedetineerden meer beschermd wordt.
  Lees meer
 7. Rapport 29 maart 2017

  2017/044 Koninklijke Marechaussee toont bij paspoortcontrole niet aan dat er geen sprake is van discriminatie

  Een Nederlandse man, woonachtig in Spanje, komt vier keer aan met het vliegtuig in Rotterdam. Hij is werkzaam als piloot en vliegt vanuit Nederland verder. Drie keer vraagt de Koninklijke Marechaussee (Kmar) naar zijn paspoort. Andere passagiers uit Schengenlanden met een lichte huidskleur kunnen gewoon doorlopen. De man krijgt geen duidelijk antwoord waarom hij er steeds wordt uitgepikt. Hij klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. De ombudsman vindt dat de Kmar bewijs had moet leveren dat er geen sprake is geweest van discriminatie. Hij doet de aanbeveling om het MTV-proces (Mobiele Toezicht Veiligheid) op het vliegveld aan te passen.
  Lees meer
 8. Rapport 29 maart 2017

  2017/046 Politie Landelijke eenheid Driebergen houdt man staande en beledigt en discrimineert hem

  Een man klaagt erover dat twee politieagenten hem staande houden en daarbij beledigen en discrimineren. De agenten doen hem na met machogebaren en zijn Surinaamse accent. De politie geeft de man drie boetes als de situatie escaleert. De Nationale ombudsman vindt dat de man in negatieve zin anders is behandeld op basis van zijn etnische achtergrond. De ombudsman geeft geen oordeel over de rechtmatigheid van de boetes.
  Lees meer
 9. Rapport 27 maart 2017

  2017/043 Belastingdienst verleent terecht geen uitstel van betaling en gebruikt juist toetsingskader

  Een man klaagt over de afwijzende beslissing van de belastingdienst op zijn beroep tegen de beslissing op zijn verzoek om uitstel van betaling. Voorwaarde voor uitstel is een zekerheid stellen en dat wil de man niet. De Nationale ombudsman acht zijn klacht niet gegrond. Door gebruik van het toetsingskader kon de belastingdienst komen tot het standpunt dat de verhaalbaarheid van de belastingschuld in het geding komt.
  Lees meer
 10. Rapport 24 maart 2017

  Rapportbrief: Man klaagt over taxatieproces van auto's door Domeinen Roerende Zaken

  Een man is het niet eens met de hoogte van de door Domeinen Roerende Zaken aangeboden bedragen voor zijn vier auto's. Hij klaagt hierover bij de Nationale ombudsmannen. De Nationale ombudsman bracht in 2007 een rapport uit over het taxatieproces bij Domeinen en deed de aanbeveling dat auto's die ouder zijn dan 25 jaar door een externe taxateur moeten worden getaxeerd. In het kader van het onderzoek van de Nationale ombudsman naar de huidige klacht liet Domeinen dat alsnog doen. Dit leidde ertoe dat verzoeker een aanvullende vergoeding van Domeinen kreeg. De Nationale ombudsman was van oordeel dat Domeinen op grond hiervan voldoende aan de tekortkoming was tegemoetgekomen. De Nationale ombudsman sloot dan ook zijn onderzoek.
  Lees meer