Toegankelijkheid

Iedereen moet de website van de Nationale ombudsman kunnen bekijken en gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van onze website.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen bereikbaar en te gebruiken. Ook voor mensen met een functiebeperking, of bij het gebruik van een smartphone of tablet. Komt u een pagina tegen die niet toegankelijk is, meld het ons.

Wilt u meer weten over websites en toegankelijkheid? Kijk dan op Digitoegankelijk.nl.

Toegankelijkheidsverklaring

Onze website voldoet gedeeltelijk (niveau B) aan de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten dit op te lossen. 

Hoe zorgt de Nationale ombudsman voor een toegankelijke website?

  • De website is gebouwd volgens de webrichtlijnen (WCAG 2.1). Deze richtlijnen zijn bedoeld om iedereen toegang te geven tot online informatie en dienstverlening.
  • De medewerkers van de Nationale ombudsman hebben een training begrijpelijke taal (taalniveau B1) gevolgd.
  • Op die manier streven we naar een website met informatie en tekst die geschreven is in begrijpelijke taal.

Welke stappen zet de Nationale ombudsman in 2023?

  • Zoals gezegd voldoet onze website aan de webrichtlijnen. Uitzondering hierop zijn de Pdf-bestanden die op onze website staan. Deze zijn helaas nog niet digitaal toegankelijk. 
  • In 2023 wordt onze website opnieuw getoetst op digitale toegankelijkheid. Dit wordt gedaan door een partij die gespecialiseerd is in toegankelijke digitale dienstverlening.
  • Verder zetten we ons in om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en actueel te houden.

Steffie

Nederland telt zo'n 2,5 miljoen laaggeletterden. De Nationale ombudsman is een grote bondgenoot van laaggeletterden. We komen op voor eenvoudig communiceren en toegankelijke dienstverlening. Om die reden hebben we twee Steffie modules ontwikkeld. Hier legt Steffie in begrijpelijke taal, beeld en geluid uit hoe je bijvoorbeeld een telefoongesprek voert met een instantie. Meer weten over de Steffie modules van de Nationale ombudsman? Bezoek dan Wat doet de Nationale ombudsman.

Probleem

Loopt u op de website tegen een probleem aan, of hebt u een vraag? Laat het ons dan weten, dan kunnen we de website verder verbeten. Stuur hiervoor een mail naar website@nationaleombudsman.nl.