Werken bij

Heb je interesse in werken bij de Nationale ombudsman? Lees hieronder meer over onze vacatures, de werksfeer en wat wij te bieden hebben.

Enthousiast en bevlogen

Bij de Nationale ombudsman staat de burger centraal. Samen met zo’n 170 andere enthousiaste en bevlogen medewerkers zet je je in om problemen tussen burgers en overheid op te lossen en te voorkomen. Bij de Nationale ombudsman werken binnen het primair proces (de klachtbehandeling) voornamelijk klachtbehandelaars en onderzoekers.

Klachtbehandelaars

Een deel van de medewerkers van de Nationale ombudsman is klachtbehandelaar en werkt op het Ombudsplein. Zij staan burgers met een probleem direct telefonisch te woord. Samen met de burger verkennen ze het probleem. Wat kan hij of zij zelf nog doen? Wat kan de Nationale ombudsman betekenen? Deze aanpak stelt hoge eisen aan de klachtbehandelaar. Hij of zij moet direct aan de telefoon kunnen inschatten wat het probleem is en wat de beste aanpak is.

Onderzoekers

Een groot deel van de medewerkers is onderzoeker. Zij werken in één van de sectoren: Veiligheid, Migratie en Mobiliteit (VMM), Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO) of Wonen en Zorg (WZ). De onderzoekers doen vooral schriftelijk onderzoek. Zij bepalen welke onderzoeksmethode past bij het probleem dat de burger aan hen voorlegt. Dit kan een schriftelijk onderzoek zijn, dat leidt tot een rapport of een meer structurele aanpak.

Structureel onderzoekers

De structureel onderzoeker behandelt geen individuele klachten maar gaat op zoek naar het structurele probleem achter de klacht. Als er problemen zijn die steeds terugkomen of waar veel mensen over klagen, ontwikkelt de structureel onderzoeker de meest effectieve methode om dat probleem aan te pakken en op te lossen.

Ondersteunende medewerkers

De medewerkers bij de afdelingen Communicatie en Omgevingsmanagement, ICT, Bestuursbureau, secretariaten en de Facilitaire Dienst maken het werk van de ombudsman, klachtbehandelaars en onderzoekers mogelijk.

Ontwikkel je talent

Het Bureau Nationale ombudsman is een professionele organisatie waar leren en ontwikkelen de volle aandacht heeft. We vinden het belangrijk dat medewerkers verder groeien. Binnen de organisatie van de Nationale ombudsman zijn veel mogelijkheden om je talenten te ontplooien. Het zwaartepunt ligt op klachtbehandeling en de kennis en vaardigheden die daarvoor noodzakelijk zijn. De Nationale ombudsman fungeert zowel nationaal als internationaal als expertisecentrum voor klachtbehandeling.

Ontwikkeltrajecten

Bij het Bureau Nationale ombudsman volgen medewerkers zowel groepsgewijze als individuele ontwikkeltrajecten en activiteiten. Een voorbeeld van een collectief traject is de telefoontraining voor klachtbehandelaars. Dit is essentieel voor alle klachtbehandelaars. Naast collectieve activiteiten, geven we je ook de mogelijkheid om je eigen ontwikkeling in brede zin verder vorm te geven.

Stages

De beschikbare stageplaatsen voor de periode 2018-2019 zijn vervuld.