Veilige website (CVD)

Bij de Nationale ombudsman vinden wij veiligheid van onze website en andere informatiesystemen (Coordinated Vulnerability Disclosure / CVD) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze website of informatiesystemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Hebt u een zwakke plek in onze website of één van onze informatiesystemen gevonden? Dan horen wij dit graag. En nemen we zo snel mogelijk maatregelen hier op. Wij werken graag met u samen om burgers en onze informatiesystemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u

 • uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar informatiebeveiliging@nationaleombudsman.nl. Bij voorkeur beschrijft u de bevindingen in een apart versleuteld bestand. Stuur in dat geval het wachtwoord voor dat bestand in een aparte e-mail;
 • het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, 'brute-force aanvallen op IT-systemen';
 • voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen informatiesysteem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven

 • wij komen binnen 3 werkdagen met een reactie op uw melding;
 • als u zich aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
 • wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • in berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;
 • als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem.

De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.