Verantwoording

De Nationale ombudsman en de substituut ombudsman maken kosten. Bijvoorbeeld voor het gebruik van een mobiele telefoon of tablet, of reiskosten en zakelijke maaltijden. Zodat zij hun werk goed kunnen doen. Deze kosten worden elk jaar bekend gemaakt.

Bestuurskosten van de Nationale ombudsman

Bestuurskosten voor 2023 (pdf)
Bestuurskosten voor 2022 (pdf)
Bestuurskosten voor 2021 (pdf)
Bestuurskosten voor 2020 (pdf)
Bestuurskosten voor 2019 (pdf)
Bestuurskosten voor 2018 (pdf)
Bestuurskosten voor 2017 (pdf)
Bestuurskosten voor 2016 (pdf)
Bestuurskosten voor 2015 (pdf)

Lees meer over de vervoerskosten van de Nationale ombudsman 

Buitenlandse dienstreizen

Medewerkers van de Nationale ombudsman reizen soms naar het buitenland. De vergoeding die zij hiervoor krijgen en hoe gereisd wordt, is vastgelegd in de Reisregeling buitenland. Deze regeling geldt voor een groot deel van de Rijksoverheid.

Voorzieningen ambtsdragers en Toetsingskader nevenfuncties ambtsdrager

In de notitie Voorzieningen ambtsdragers wordt nader ingegaan op specifieke voorzieningen voor de ambtsdragers en bijbehorende procedures. In het Toetsingskader nevenfuncties worden de uitgangspunten en procedures inzake het aangaan van nevenfuncties uitgelegd.