Wet open overheid (Woo)

Op deze pagina

  U hebt recht op informatie van de overheid. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Deze wet regelt dat u kunt vragen informatie openbaar te maken over hoe de overheid werkt. Deze wet is ook van toepassing op de Nationale ombudsman.

  Opvragen informatie

  U kunt vragen om informatie openbaar te maken door een Woo-verzoek te doen. Een Woo-verzoek kunt u schriftelijk of per e-mail indienen. Uw verzoek stuurt u naar:

  Nationale ombudsman
  T.a.v. de coördinator Wet open overheid
  Postbus 93122
  2509 AC Den Haag

  Het e-mailadres dat u kunt gebruiken is: woo@nationaleombudsman.nl

  Belt u liever? Neem dan contact op met 0800 - 33 55 555.

  U hoeft niet te vermelden waarom u de informatie vraagt. Wel moet u vermelden waarover u informatie wilt ontvangen of welk document.

  Reactietermijn

  U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw verzoek. Deze termijn kan nog met 2 weken worden verlengd als het gaat om een ingewikkeld of groot verzoek. Als we langer de tijd nodig hebben om te reageren, laten wij u dit schriftelijk weten voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. Wij laten dan ook weten waarom het langer duurt.

  Wat kunt u opvragen?

  U kunt informatie opvragen als het in een document staat . Dat kunnen papieren of online documenten zijn.

  Welke informatie kunt u niet opvragen?

  De Woo kent een aantal uitzonderingen. Zo worden geen persoonsgegevens openbaar gemaakt.

  Verder kunt u geen informatie opvragen over klachten die door andere mensen dan uzelf zijn ingediend bij de Nationale ombudsman.

  Besluit

  Onze reactie op uw Woo-verzoek is een besluit. Wilt u weten hoe deze besluitvorming is geregeld? Dat vindt u in dit document. Bent u het niet eens met onze reactie? Dan kunt u een bezwaarschrift naar ons sturen. In dit document leest u hoe wij uw bezwaarschrift behandelen. Heeft u vragen over ons besluit? Dan kunt u contact met ons opnemen. Bekijk de contactgegevens.

  Vragen?

  Met vragen over de beschikbaarheid van informatie kunt u bellen met 0800 - 33 55 555. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de Woo.

  Niet eens met de Nationale ombudsman?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de Nationale ombudsman of heeft u een klacht over de dienstverlening? Lees dan verder op deze pagina.