Wet open overheid (Woo)

U hebt recht op informatie van de overheid. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Deze wet regelt dat u kunt vragen informatie openbaar te maken over hoe de overheid werkt. Deze wet is ook van toepassing op de Nationale ombudsman.

Opvragen informatie

U kunt vragen om informatie openbaar te maken door een Woo-verzoek te doen. Een Woo-verzoek kunt u schriftelijk of per e-mail indienen. Uw verzoek stuurt u naar:

Nationale ombudsman
T.a.v. de coördinator Wet open overheid
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Het e-mailadres dat u kunt gebruiken is: woo@nationaleombudsman.nl

Belt u liever? Neem dan contact op met 0800 - 33 55 555.

U hoeft niet te vermelden waarom u de informatie vraagt. Wel moet u vermelden waarover u informatie wilt ontvangen of welk document.

Reactietermijn

U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw verzoek. Deze termijn kan nog met twee weken worden verlengd als het gaat om een ingewikkeld of groot verzoek. Als we langer de tijd nodig hebben om te reageren, laten wij u dit schriftelijk weten voordat de eerste vier weken voorbij zijn. Wij laten dan ook weten waarom het langer duurt.

Wat kunt u opvragen?

U kunt informatie opvragen als het in een document staat. Dat kunnen papieren of online documenten zijn.

Welke informatie kunt u niet opvragen?

De Woo kent een aantal uitzonderingen. Zo worden geen persoonsgegevens openbaar gemaakt.

Verder kunt u geen informatie opvragen over klachten die door andere mensen dan uzelf zijn ingediend bij de Nationale ombudsman.

Besluit

Onze reactie op uw Woo-verzoek is een besluit. Wilt u weten hoe deze besluitvorming is geregeld? Dat vindt u in dit document. Bent u het niet eens met onze reactie? Dan kunt u een bezwaarschrift naar ons sturen. In dit document leest u hoe wij uw bezwaarschrift behandelen. Hebt u vragen over ons besluit? Dan kunt u contact met ons opnemen. Bekijk de contactgegevens.

Woo-verzoeken waarover een besluit is genomen vindt u op deze pagina

Vragen?

Met vragen over de beschikbaarheid van informatie kunt u bellen met 0800 - 33 55 555.

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de Woo

Niet eens met de Nationale ombudsman?

Bent u het niet eens met een beslissing van de Nationale ombudsman of hebt u een klacht over de dienstverlening?

Lees dan verder op deze pagina