Niet eens met de Nationale ombudsman?

Hebt u een klacht over een overheidsinstantie bij ons ingediend? Maar bent u het niet eens met onze beslissing daarop? In de volgende gevallen kunt u om herziening vragen:

  • Als nieuwe feiten of omstandigheden bekend worden die tot een andere beslissing kunnen leiden. Het moet gaan om iets dat u voor onze beslissing niet wist of had kunnen weten. 
  • Als duidelijk is dat wij een fout hebben gemaakt. We hebben bijvoorbeeld de wet niet goed toegepast, zijn iets vergeten, hebben iets niet goed opgeschreven of een rekenfout gemaakt.

Laat het ons weten binnen een jaar na onze beslissing. Of binnen een jaar nadat u bekend bent met de nieuwe feiten of omstandigheden. In het herzieningsverzoek geeft u aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Het is niet genoeg om alleen te zeggen dat u het niet met onze beslissing eens bent. Binnen zes weken na uw verzoek hoort u van ons. We laten het u ook weten als we langer de tijd nodig hebben om uw verzoek te bekijken.

Herzieningsverzoek doen

We ontvangen uw herzieningsverzoek graag per e-mail of brief. Wilt u daarin aan ons doorgeven: uw naam en adres, en het dossiernummer van de klacht die u had ingediend. Als onderwerp van uw e-mail of brief kunt u: ‘Herzieningsverzoek’ gebruiken. Komt u er niet uit? Bel dan met één van onze medewerkers via 0800 – 33 55 555.

Uw e-mail stuurt u naar:

post@nationaleombudsman.nl

Uw brief stuurt u naar:

Nationale ombudsman
Postbus 93122 
2509 AC Den Haag

Regeling voor het doen van een verzoek om herziening

Om te zorgen dat uw verzoek om herziening goed wordt behandeld, hebben we richtlijnen opgesteld. Deze leest u in de Regeling voor het doen van een verzoek om herziening.

Ik heb een klacht

De medewerkers van de Nationale ombudsman zetten zich in om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u toch niet tevreden met onze dienstverlening? Of voelt u zich niet goed behandeld door een medewerker? Laat het ons weten. Wacht hier niet te lang mee, dan kunnen we goed nagaan wat er is gebeurd. Dien uw klacht in ieder geval binnen een jaar in. Als we uw klacht hebben ontvangen, hoort u binnen vier tot acht weken van ons. Soms kunnen wij uw klacht meteen oppakken. In andere gevallen kunnen wij een schriftelijk oordeel geven.

Klacht indienen

Schrijf ons een e-mail of een brief, en laat ons weten over wie u klaagt en waarom. Geef hierbij uw naam, adres en telefoonnummer door. Gaat het om een eerdere klacht waar u een dossiernummer van heeft? Vermeld dit nummer er dan bij. Natuurlijk kunt u ons ook bellen: bel (070) 356 35 63 en vraag naar de klachtencoördinator.

Uw e-mail stuurt u naar:

klachtover@nationaleombudsman.nl (geef 'klachtencoördinator' als onderwerp)

Uw brief stuurt u naar:

Nationale ombudsman
t.a.v. klachtencoördinator
Postbus 93122 
2509 AC Den Haag

Klachtenregeling Nationale ombudsman

Om te zorgen dat uw klacht over de Nationale ombudsman goed wordt behandeld, hebben we richtlijnen opgesteld.

Deze leest u in de Klachtenregeling Nationale ombudsman

Informatie opvragen volgens Wet open overheid

U hebt recht op informatie van de overheid. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Deze wet regelt dat u kunt vragen informatie openbaar te maken over hoe de overheid werkt. Wilt u informatie opvragen over de Nationale ombudsman?

Op deze pagina leest u meer informatie over de Woo en de werkwijze