De eindjes aan elkaar knopen

Snelle maatregelen noodzakelijk om armoede in Caribisch Nederland aan te pakken

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Verschillende generaties mensen staan bij elkaar op een groepsfoto

  Er is onvoldoende verbetering voor mensen in Caribisch Nederland die in armoede leven. Ondanks eerdere signalen wordt er nog niet genoeg gedaan om de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland te verminderen. De overheid moet nu stappen zetten en met een totaal pakket aan oplossingen komen, waar mensen langdurig mee geholpen zijn. Dat schrijven de Nationale ombudsman en Kinderombudsman in hun reflectie 'De eindjes aan elkaar knopen'. Zij blikken hiermee terug op drie eerdere onderzoeken naar armoede in Caribisch Nederland (Caribische kinderen van de rekening, Het maakt uit waar je wieg heeft gestaan en Oog voor ouderen in Caribisch Nederland).

  Opgroeien in armoede

  Opgroeien in een gezin dat in armoede leeft, heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven en de ontwikkeling van kinderen. Het veroorzaakt veel stress voor alle gezinsleden en heeft invloed op de opvoeding. Veel gezinnen in armoede staan onder grote druk waardoor er weinig tijd en rust is voor de opvoeding van kinderen. Met als gevolg, onder andere een grotere kans op schooluitval bij deze kinderen.

  Kinderombudsman Margrite Kalverboer: "Kinderen die opgroeien in armoede ervaren vaak meerdere problemen op verschillende terreinen. Ze lopen een groter risico op achterstanden en het maakt kinderen kwetsbaar. Dit kan er toe leiden dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het is daarom noodzakelijk dat de overheid daadwerkelijk stappen gaat zetten."

  Meer nodig dan alleen extra geld

  De Nationale ombudsman en Kinderombudsman zien dat er nog steeds niet genoeg wordt gedaan in het verbeteren van de situatie van mensen in armoede in Caribisch Nederland. De problemen die mensen ervaren gaan vaak verder dan alleen geldproblemen. Het gaat ook om goede huisvesting, onderwijs, zorg en sociale steun. Hoewel de overheid de aanbevelingen en conclusies uit de drie eerdere rapporten van de ombudsmannen onderschrijft duurt het te lang voordat zij hier concreet mee aan de slag gaat.

  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: "Het is belangrijk dat mensen niet alleen geholpen worden met meer geld. Zorg dat er naast een realistisch sociaal minimum ook betere opleidingsmogelijkheden komen voor kinderen én ouders. Ook goede en betaalbare huisvesting is van belang. Ik begrijp dat het aanpakken van armoede complex is, maar het is tijd dat de overheid nu actie onderneemt. We moeten zorgen voor een positief perspectief voor alle inwoners van Caribisch Nederland."

  Cirkel van armoede moet doorbroken worden

  De aanpak van armoede in Caribisch Nederland vraagt om snel ingrijpen. De Nationale ombudsman en Kinderombudsman hebben gezien dat eerdere oplossingen vaak kortdurend waren. Daarom is het van belang dat de overheid nu met duurzame oplossingen komt om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. De ombudsmannen benadrukken dat het noodzakelijk is dat de oplossingen samen met de inwoners (jong en oud) van Caribisch Nederland worden ontwikkeld. Daarbij is het belangrijk dat er  rekening wordt gehouden met de culturele verschillen, de kleinschaligheid van de eilanden en het bestaande gebrek aan vertrouwen in de overheid.

  Bijlagen

  Reflectie 'De eindjes aan elkaar knopen' (pdf, 447.91 kB)