Ombudsmannen van het Koninkrijk maken verbeterdoelen voor armoedebestrijding

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  School in Caribisch Nederland

  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft op 29 november deelgenomen aan de eerste koninkrijksconferentie. Deze werd door de ombudsman van Curaçao georganiseerd en stond in het teken van armoede en kinderrechten. Op basis van de uitkomsten van de conferentie hebben de ombudsmannen van het koninkrijk een aantal doelen geformuleerd voor alle overheden in het koninkrijk die moeten bijdragen aan de leefomstandigheden van de eilandbewoners.

  De Nationale ombudsman heeft deze punten per brief onder de aandacht gebracht van staatssecretaris Van Huffelen en van de bestuurscolleges van de openbare lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Hetzelfde hebben de ombudsmannen van Sint Maarten en Curaçao gedaan bij hun landsregeringen.

  De conferentie trok veel aandacht en maakte geregeld emoties los bij de aanwezigen. Ombudsman Van Zutphen: "Uit alle persoonlijke verhalen kwam een schrijnend beeld naar voren. Eentje die wij als ombudsmannen al langere tijd kennen, maar die nog te weinig weerklank vindt bij de overheden. Te veel mensen leven onder de armoedegrens in Caribisch Nederland, daar moet zo snel mogelijk verandering in komen." Om de armoede te bestrijden pleit de Nationale ombudsman al langere tijd voor het instellen van een sociaal minimum. In Den Haag wordt al geruime tijd gesproken over het onderwerp, maar veel burgers leven ondertussen in erbarmelijke omstandigheden.

  Werken aan verbetering

  De ombudsmannen van het koninkrijk hebben naar aanleiding van de conferentie een aantal doelen geformuleerd voor alle overheden in het koninkrijk. Deze moeten bijdragen aan de leefomstandigheden van de eilandbewoners:

  1. Er moeten gratis juridische loketten worden geopend waar mensen in hun eigen taal informatie over hun rechten kunnen vernemen.
  2. Het bestaansminimum moet onmiddellijk worden vastgesteld op basis van de reeds beschikbare informatie. Een nieuw onderzoek is daarvoor niet nodig. Haast is geboden.
  3. Kinderen krijgen les in hun moederstaal en de taal van hun toekomstige opleiding wordt gedoceerd als een vreemde taal.
  4. Alle kinderen - ook kinderen die licht verstandelijke beperkingen hebben - moeten toegang hebben tot kwalitatief goed onderwijs.
  5. Ouderen moeten betere zorg ontvangen en toegang hebben tot benodigde voorzieningen.

  De Nationale ombudsman noemt de realisatie van de doelen een eerste en belangrijke stap om de armoedeproblematiek in het Koninkrijk op effectieve wijze aan te pakken. In de komende tijd gaat hij daarom gesprekken voeren met staatssecretaris Van Huffelen en de bestuurscolleges van de openbare lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire over de manier hoe de overheid de doelen gaat bereiken.