Dossier: Schulden

In mei 2016 heeft de Nationale ombudsman een rapport "Burgerperspectief op schuldhulpverlening" (2016/050) gepubliceerd. Dit onderzoek maakt de knelpunten zichtbaar die burgers ervaren als zij een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Zo ervaren zij drempels voor toelating tot het traject: is iemand zelfstandig ondernemer of in het bezit van een eigen woning, dat kan reden zijn niet toegelaten te worden.

Daarnaast is er weinig maatwerk: voldoet iemand niet aan de eisen voor een schuldregeling, dan wordt te weinig gekeken naar een passend alternatief. Ook ervaren mensen de dienstverlening als onvoldoende: doorlooptijden zijn lang, de bereikbaarheid slecht of mensen krijgen geen formele afwijzing van hun schuldhulpaanvraag waardoor rechtsbescherming in het gedrang komt.

Tot slot gaat de overheid te vanzelfsprekend uit van zelfredzaamheid van mensen: een illusie. Onvoldoende zelfredzaamheid is juist vaak één van de redenen waarom mensen in grote financiële problemen terechtkomen. In de Kabinetsreactie van 27 juni 2016 heeft staatssecretaris Klijnsma (SZW) gereageerd op het evaluatierapport van onderzoeksbureau Berenschot én op het rapport van de ombudsman.

Rapporten

Onderzoek 4 juli 2017

2017/075 Vrouwen in de knel

Vrouwen in vrouwenopvang raken verstrikt in financiële regelingen. De Nationale ombudsman doet beroep op VWS en gemeenten voor verbetering.
Lees meer
Onderzoek 10 mei 2016

2016/050 Burgerperspectief op schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport dat de overheid onterecht teveel uitgaat van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Minder zelfredzamen lopen tegen drempels op voor- en tijdens het schuldhulpverleningstr…
Lees meer

Meer rapporten

Nieuwsberichten

Nieuwsbericht 7 juli 2017

Ombudsman onderzoekt buitensluiten van schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman start een vervolgonderzoek naar de schuldhulpverlening in tien gemeenten. Zo krijgt de ombudsman signalen dat groepen mensen 'categoriaal' worden uitgesloten, bijvoorbeeld omdat zij een koophuis hebben, ZZP-er zijn of in een echtsche…
Lees meer
Nieuwsbericht 6 juli 2017

Vrouwen in vrouwenopvang verstrikt in financiële regelingen

Bestaande regelingen en procedures voor vrouwen die verblijven in een vrouwenopvanglocatie sluiten niet goed op elkaar aan. Het is voor vrouwen in deze situatie bijna onmogelijk zelfstandig hun weg te vinden in deze papieren werkelijkheid. Nationale ombuds…
Lees meer
Nieuwsbericht 14 maart 2017

Overheid respecteert beslagvrije voet ook bij bankbeslag

Zes grote overheidsinstanties en gerechtsdeurwaarders gaan de beslagvrije voet ook bij bankbeslag respecteren. Tot deze afspraak zijn zij gekomen tijdens de bijeenkomst die Nationale ombudsman Reinier van Zutphen hierover eind januari organiseerde. De deel…
Lees meer
Nieuwsbericht 25 januari 2017

Ombudsman: bescherm de beslagvrije voet ook bij bankbeslag

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen wil dat overheidsinstanties en gerechtsdeurwaarders ook bij bankbeslag de beslagvrije voet respecteren. Op dit moment hoeven zij dit niet, omdat het niet in de wet vastgelegd is. Hierdoor kunnen schuldenaren onder…
Lees meer
Nieuwsbericht 19 december 2016

8 tips voor behoorlijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman geeft 8 tips aan schuldhulpverleners voor behoorlijke schuldhulp. Aanleiding is zijn onderzoek naar de schuldhulpverlening door Stadsbank Oost Nederland aan een vrouw waaruit een aantal verbeterpunten naar voren kwamen. Zo duurde het…
Lees meer
Nieuwsbericht 27 september 2016

Wanbetalersregeling zorgverzekering slecht uitgevoerd

De Nationale ombudsman vindt dat de wanbetalersregeling voor zorgverzekeringen slecht wordt uitgevoerd. Burgers krijgen onvoldoende en onjuiste informatie, ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, er wordt na jaren plotseling geïnd en ze worden op e…
Lees meer

Meer nieuwsberichten

Nieuwsbericht 2 november 2013

Ombudsman: 'Bescherm beslagvrije voet'

Deurwaarders stellen de beslagvrije voet te vaak te laag vast wanneer zij beslag leggen op inkomen, oordeelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Daarna…
Lees meer
Nieuwsbericht 20 november 2012

Ombudsman: sta op je beslagvrije voet!

Deurwaarders en overheidsinstanties stellen maar al te vaak de beslagvrije voet te laag vast, oordeelt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Daardoor komen b…
Lees meer
Nieuwsbericht 29 juni 2012

Ombudsman: schulden komen nooit alleen

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer heeft zijn onderzoek naar gemeentelijke schuldhulpverlening afgerond met het rapport: 'Schulden komen nooit alleen,…
Lees meer

Columns

Column 28 oktober 2017

Wat is die motor waard?

Rob* en Tessa* krijgen een brief van het waterschap: ze moeten waterschapsbelasting betalen. Ze schrikken nogal van het bedrag. Rob en Tessa hebben het niet zo breed en kunnen de aanslag niet zomaar voldoen. In dat geval kun je kwijtschelding aanvragen. Te…
Lees meer
Column 8 april 2017

Kwijtschelding: hoe pak je het aan?

Sientje* krijgt bericht van haar waterschap. Het is weer tijd om waterschapsbelasting te betalen. Sientje verdient niet veel. Daarom vraagt ze haar waterschap of ze niet hoeft te betalen. Ze vraagt dus om ‘kwijtschelding’ van haar waterschapsbelasting. Dat…
Lees meer
Column 18 maart 2017

Alles loopt in het honderd

Judith* heeft grote financiële problemen. Hele grote, serieuze problemen. Ze heeft immense schulden. Ze heeft een nul-urencontract en verdient dus onregelmatig wat geld. Maar dit is niet genoeg om de schulden van af te lossen. Ze woont samen met haar vrien…
Lees meer
Column 28 januari 2017

Gekmakend

Doris* is alleenstaande moeder. Ze krijgt maandelijks kindgebonden budget van Belastingdienst Toeslagen. Dit geld gebruikt ze voor de verzorging van haar kinderen. Omdat ze alleenstaand is, krijgt Doris meer geld dan iemand met een partner. In maart krijgt…
Lees meer
Column 31 december 2016

Gegijzeld tijdens de feestdagen?

Maureen* is een alleenstaande moeder met drie jonge kinderen. Ze heeft schulden. Ook aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor een verkeersboete. Haar ex-vriend kreeg die boete, maar de auto stond op haar naam. Dus de boete ook. Die is inmiddel…
Lees meer
Column 15 oktober 2016

Schulden, maar geen hulp

Annie* en Ted* hebben schulden. Teds eenmanszaak is failliet gegaan en hij raakt arbeidsongeschikt. Ze verkopen hun huis, maar met een restschuld. Ze raken achter met betalen van hun zorgverzekering en belastingen. Ook andere schuldeisers kloppen aan. Anni…
Lees meer

Meer columns

Column 2 juli 2016

Wie helpt me met mijn vraag?

Door tegenslag in haar leven zit Klaartje* nu in de schulden. Tot die zijn afgelost, logeert ze bij vrienden en familie. Naast de schulden zit ze al jaren in de…
Lees meer
Column 18 juni 2016

Basisbankrekening

Adila* is het spoor bijster nadat ze diverse pogingen heeft gedaan om haar broer Rasil* te helpen met het openen van een bankrekening . "Alle instanties wijzen…
Lees meer
Column 14 mei 2016

Water aan de lippen

Meneer Hoogendoorn* is vlak na zijn scheiding in de schulden geraakt en staat vervolgens op straat. Steeds vaker zien wij dat mensen in een problematische schul…
Lees meer
Column 30 januari 2016

Pensioen met kopzorgen

Meneer Bijster* woont samen met zijn vrouw in Frankrijk. Zij hopen daar samen nog heel wat jaren te genieten van hun oude dag met een AOW en klein pensioen. Dat…
Lees meer
Column 26 september 2015

Gaten met gaten vullen

Quinta* heeft een laag inkomen. Van de Belastingdienst/Toeslagen krijgt zij daarom toeslagen voor huur en zorg. Dit geld helpt Quinta en haar zesjarige dochtert…
Lees meer

Gerelateerde pagina's

Tekstpagina

Onderzoeksagenda

De Nationale ombudsman geeft bijzondere aandacht aan schulden en armoede, toegang tot voorzieningen, bescherming van rechten, inspraak en participatie en digitalisering. De keuze voor deze vijf thema's is gebaseerd op zijn visie en missie, klachteninstroom en maatschappelijke ontwikkelingen voor de periode 2017-2021. In de onderzoeksagenda worden de onderzoeken uit eigen beweging benoemd die wij in 2017 in ieder geval zullen uitvoeren.
Lees meer

Informatie speciaal voor