2019/040 OM en Domeinen Roerende Zaken nemen onvoldoende actie na het in beslag nemen van unieke en onvervangbare vinylplaten

Rapport

De politie ontving een melding van geluidsoverlast. Om een einde te maken aan de gestelde geluidsoverlast, nam de politie geluidsapparatuur en een platencollectie van verzoeker in beslag. Verzoeker wilde zijn spullen terug en stelde daarom beklag in bij de rechter. Verzoeker gaf hierbij aan dat zijn platencollectie uniek en onvervangbaar was. De rechter bepaalde dat het beslag op de spullen mocht worden gehandhaafd. Nadat verzoeker zelf navraag deed bij het OM, liet het OM weten dat verzoeker niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Daarna bleek de platencollectie te zijn verkocht.

Verzoeker klaagt erover dat het OM onvoldoende actie heeft ondernomen naar aanleiding van zijn stelling dat de onder hem in beslag genomen vinylplaten uniek en onvervangbaar zijn. Verder klaagt verzoeker erover dat het OM de zaak tegen hem onvoldoende voortvarend heeft behandeld.

De Nationale ombudsman oordeelt dat het OM het vereiste van maatwerk heeft geschonden. De reden hiervoor is dat het OM niets heeft gedaan in reactie op verzoekers stelling dat de platen uniek en onvervangbaar waren. Ook oordeelt de ombudsman dat het OM het vereiste van voortvarendheid heeft geschonden. Het OM heeft verzoeker namelijk niet op tijd geïnformeerd over de beslissing om hem niet strafrechtelijk te vervolgen.

Instantie: Openbaar Ministerie (OM)

Klacht:

onvoldoende actie ondernomen naar aanleiding van verzoekers stelling dat de onder hem in beslag genomen vinylplaten uniek en onvervangbaar zijn

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Domeinen Roerende Zaken

Klacht:

onvoldoende actie ondernomen naar aanleiding van verzoekers stelling dat de onder hem in beslag genomen vinylplaten uniek en onvervangbaar zijn

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Openbaar Ministerie

Klacht:

zaak tegen verzoeker onvoldoende voortvarend behandeld door hem pas - nadat hij zelf navraag had gedaan - bij brief van 14 november 2016 te berichten dat de zaak werd geseponeerd.

Oordeel:
Gegrond