Actueel

Tekstpagina

"Betrek burgers eerder"

In gesprek met onderzoeker Emily Govers van de Nationale ombudsman. Zij werkte mee aan de ombudsvisie data en algoritmen.