Ombudsagenda

Op deze pagina

  Een foto van een straat in Amsterdam. Je ziet mensen wandelen, tramrails, en aan beide kanten winkels.

  Dagelijks signaleren de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman dat burgers, kinderen en veteranen de overheid hard nodig hebben: bijvoorbeeld voor een voorziening zoals een uitkering, voor zorg of voor ondersteuning. En voor het beschermen van hun fundamentele rechten (ook wel grondrechten genoemd) of voor duidelijkheid over plannen voor hun directe leefomgeving.

  Als het misgaat tussen de burger en de overheid, kan de ombudsman tussenbeide komen, bemiddelen of onderzoek instellen. Ook kan de ombudsman uit eigen beweging structurele problemen aandacht geven. Ieder jaar zet de ombudsman daarom onderwerpen op de agenda, waar extra zichtbaarheid aan wordt gegeven. 

  Ombudsagenda 2023

  In 2023 staan de volgende thema's op de Ombudsagenda:

  Kijk hier voor een volledig overzicht van de Ombudsagenda 2023

  Ombudsagenda 2022

  In 2022 stonden de volgende thema's op de Ombudsagenda:

  Ombudsagenda 2021

  In 2021 stonden onderstaande thema's op de Ombudsagenda:

  Kijk hier voor een volledig overzicht van de Ombudsagenda 2021

  Ombudsagenda 2020

  In 2020 stonden de onderstaande thema's op de Ombudsagenda:

  Kijk hier voor een volledig overzicht van de Ombudsagenda 2020

  Ombudsagenda 2019

  In 2019 stonden onderstaande thema's op de Ombudsagenda:

  Kijk hier voor een volledig overzicht van de Ombudsagenda 2019