Sneller uit de schulden

Meer oog voor burgers bij hulp met schulden

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Ouder echtpaar zit aan de keukentafel en leest samen een brief.

  Vandaag nam de Nationale ombudsman deel aan het rondetafelgesprek 'Sneller uit de schulden' van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij sprak daar als één van de deskundigen op het gebied van schuldenproblematiek. De ombudsman ging onder meer in op de noodzaak van duidelijkheid, deskundigheid en betrouwbaarheid van de overheid bij de hulp aan burgers met schulden.

  De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig klachten van burgers met problematische schulden. De afgelopen jaren deed hij meerdere onderzoeken naar schulden en de hulp van de overheid daarbij. In 2020 schreef hij daarover het rapport Hindernisbaan zonder finish. Vorig jaar onderzocht hij de toegankelijkheid van schuldhulp voor ondernemers. En op dit moment onderzoekt hij hoe gemeenten werken aan het vroegtijdig voorkomen van schulden.

  Position paper

  Ter voorbereiding op het rondetafelgesprek schreef de Nationale ombudsman een zogenoemde 'position paper', een tekst waarin staat hoe de ombudsman kijkt naar het onderwerp schulden. Hij beschreef vijf onderdelen die hij belangrijk vindt bij het verbeteren van de schuldhulp aan burgers. Zo wil de ombudsman dat de schuldhulpverlening breed toegankelijk is, dat burgers met geldzorgen actief worden opgezocht door gemeenten en dat gemeenten goede en betrouwbare hulp geven met een menselijk gezicht.

  Grote verschillen

  Verder pleit de ombudsman ook voor het verkleinen van verschillen tussen gemeenten. Reinier van Zutphen: "Of je goede hulp krijgt bij het voorkomen van en omgaan met schulden, hangt nu teveel af van je toevallige woonplaats. Dat is niet uit te leggen." Met de initiatiefnota 'Sneller uit de schulden' komt alle regie bij de gemeenten te liggen. "Maar zij hebben al veel taken op hun bordje. Het is belangrijk dat voor iedereen helder is wat de ondergrens is van wat een burger minimaal mag verwachten aan schuldhulpverlening. En dat dit in elke gemeente hetzelfde is. Ik verwacht van de minister dat zij daarvoor zorgt en gemeenten erop aanspreekt die daar niet aan voldoen".

  De position paper van de Nationale ombudsman en die van de andere deelnemers aan het gesprek, zijn te bekijken op de website van de Tweede Kamer. De position paper van de Nationale ombudsman vindt u ook onderaan deze pagina.

  Op de website van de Tweede Kamer kunt u het volledige gesprek terugkijken.

  Bijlagen

  Position paper Nationale ombudsman voor rondetafelgesprek Sneller uit de schulden (pdf, 105.62 kB)