Hulp nodig bij problematische schulden? Dit mag u verwachten van de gemeente

Op deze pagina

  Artikel
  Twee vrouwen geven elkaar de hand (artikel schuldhulpverlening)

  Komt u niet meer op eigen kracht uit de schulden? Dan hebt u recht op hulp van de gemeente. Dit heet schuldhulpverlening. Het aanvragen daarvan mag niet te ingewikkeld zijn. Maar dat is het soms wel. Daarom is het goed om te weten wat u mag verwachten van uw gemeente.

  Hulp vragen bij uw gemeente

  Hebt u problematische schulden? Als u hulp vraagt bij de gemeente, bekijkt die uw situatie en bepaalt of u hulp krijgt. En op welke manier dat gebeurt. U moet schuldhulpverlening gemakkelijk kunnen aanvragen. Dat betekent dat er geen ingewikkelde stappen moeten zijn. En dat de gemeente niet allerlei voorwaarden stelt, zoals het bijwonen van bijeenkomsten. U moet uw situatie altijd in een persoonlijk gesprek kunnen toelichten. Want uw belang staat bij de aanvraag voorop.

  Een persoonlijke beoordeling

  Schulden staan nooit los van uw persoonlijke situatie. Misschien hebt u kinderen of kunt u niet meer werken. Of spelen andere zaken een rol. De gemeente moet uw persoonlijke situatie daarom altijd meenemen bij de beoordeling van uw aanvraag. Wijst de gemeente uw aanvraag af? Dan moet de gemeente u een duidelijk besluit sturen met de reden. U mag ook om mondelinge uitleg vragen.
  Als u bent afgewezen, kunt u bezwaar maken. Dit moet de gemeente ook vermelden in het besluit.

  Duidelijkheid over wat u kunt verwachten

  Komt u in aanmerking voor schuldhulpverlening van de gemeente? Dan is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Bij de start moet de gemeente (of de instantie die de schuldhulpverlening namens de gemeente uitvoert) u daarom een duidelijk, begrijpelijk overzicht geven van wat u kunt verwachten. Dit gebeurt tijdens een persoonlijk gesprek. Zo weet u wat er dadelijk op u af komt. Wilt u iemand meenemen naar het gesprek? Dat mag. Ook kunt u het gesprek opnemen. Zo kunt u het later nog eens terug luisteren.
  Bij elke nieuwe stap informeert de gemeente u wat er gaat gebeuren. Zo weet u waar u aan toe bent. En wat u zelf moet doen.

  Duidelijk overzicht

  Om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen, moet u verschillende stukken en documenten inleveren. Dat kan soms onoverzichtelijk zijn. De gemeente (of de instantie die de schuldhulpverlening namens de gemeente uitvoert) moet u daarom duidelijk laten weten wat ze van u nodig heeft. Bijvoorbeeld met een checklist.

  Stap voor stap uit de schulden

  Het is belangrijk dat schuldhulpverlening niet langer duurt dan noodzakelijk. Vooral voor u. De gemeente (of de instantie die de schuldhulpverlening namens de gemeente uitvoert) moet hier zijn uiterste best voor doen. Zo komt u niet verder in de problemen. Tijdens de schuldhulpverlening krijgt u een vaste contactpersoon bij de gemeente (of de instantie die de schuldhulpverlening namens de gemeente uitvoert). Daar kunt u terecht met vragen.
  Samen met u beheert de gemeente (of de instantie die de schuldhulpverlening namens de gemeente uitvoert) uw budget. Zo lost u uw schulden stap voor stap af. Is er een probleem met het budget? Dan informeert de gemeente u tijdig. Samen stelt u dan het plan bij.

  Waarom vindt de Nationale ombudsman dit zo belangrijk?

  De Nationale ombudsman krijgt regelmatig klachten van mensen met problematische schulden. Ze weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp. Ze komen door toedoen van de overheid steeds verder in de schulden. Of ze lopen bij de gemeente tegen problemen aan bij het aanvragen van schuldhulpverlening. Daarom heeft de Nationale ombudsman onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening door gemeenten. Uit het onderzoek Een open deur? blijkt dat het vaak lastig is om hulp aan te vragen bij de gemeente. Ook bieden gemeenten niet iedereen de juiste ondersteuning. Dat moet anders. De Nationale ombudsman houdt dit onderwerp daarom goed in de gaten. En hij vertelt gemeenten hoe het beter kan.

  Komt u er niet uit met uw gemeente? En krijgt u daardoor niet de ondersteuning die u nodig hebt? Dien dan online een klacht in of bel gratis met 0800 - 335 55 55. De Nationale ombudsman staat voor u klaar.