Reflectie op armoede-gerelateerde problematiek in Caribisch Nederland

De eindjes aan elkaar knopen

Onderzoek

De Nationale ombudsman en Kinderombudsman zien dat er nog steeds niet genoeg wordt gedaan in het verbeteren van de situatie van mensen in armoede in Caribisch Nederland. De problemen die mensen ervaren gaan vaak verder dan alleen geldproblemen. Het gaat bijvoorbeeld ook om goede huisvesting, onderwijs, zorg en sociale steun. In de reflectie De eindjes aan elkaar knopen stellen de ombudsmannen dat het te lang duurt voor de overheid concreet aan de slag gaat met de aanbevelingen en conclusies uit hun eerdere drie rapporten. Dit terwijl de overheid de conclusies en aanbevelingen wel onderschrijft.

Armoede binnen een gezin heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven en de ontwikkeling van kinderen. Armoede zorgt voor belemmeringen die kunnen leiden tot een cyclus van armoede, welke zich herhaalt in hun latere leven. Deze vicieuze cirkel van armoede heeft daarom ernstige gevolgen voor mensen van alle leeftijden: kinderen, jongvolwassenen, (alleenstaande) ouders en ouderen. De ombudsmannen vragen daarom in de reflectie opnieuw aandacht voor een aantal van hun eerdere aanbevelingen:

  • Zorg dat er naast het sociaal minimum dat er komt ook aandacht is voor zaken als, goed werkend openbaar vervoer en laagdrempelige schuldhulpverlening.
  • Zorg voor betere huisvesting, en zeker voor voldoende opvangmogelijkheden voor kwetsbare jongeren.
  • Zorg voor meer mogelijkheden voor scholing en trainingen voor jongeren én volwassenen, en zorg dat naschoolse activiteiten voor kinderen blijven bestaan.
  • Een buddy, toegankelijke kinderopvang en opvang voor ouderen zijn noodzakelijke maatregelen om meer zorg en meer ondersteuning te krijgen voor de verschillende generaties.

De ombudsmannen benadrukken dat het noodzakelijk is dat de oplossingen samen met de inwoners (jong en oud) van Caribisch Nederland worden ontwikkeld. Daarbij is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de culturele verschillen, de kleinschaligheid van de eilanden en het bestaande gebrek aan vertrouwen in de overheid.