2020/030 Het maakt uit waar je wieg heeft gestaan

Rapport

> This report is also available in English
> E raport aki ta disponibel na Papiamentu 


Caribisch Nederlandse jongeren die opgroeien in armoede belanden vaak in een vicieuze cirkel van problemen. Om die te doorbreken, is een urgente integrale aanpak van armoede onder deze jongeren noodzakelijk.

Dat bevelen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman aan in het gezamenlijke rapport 'Het maakt uit waar je wieg heeft gestaan'. Uit het onderzoek, dat zich richt op armoede onder Caribisch Nederlandse jongeren, blijkt dat veel jongeren serieuze knelpunten ervaren die hen belemmeren uit armoede te komen. Dit bemoeilijkt de overgang naar volwassenheid.

Margrite Kalverboer, Kinderombudsvrouw: 'Jongeren die opgroeien in armoede ervaren vaak niet één probleem, maar een scala aan problemen op verschillende terreinen. Ze belanden in een herhalingspatroon die van generatie op generatie doorgaat. Het is belangrijk dat deze doorbroken wordt.'

Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman: 'De ernst van de armoedeproblematiek vraagt om spoedig ingrijpen. Er moeten op korte termijn stappen worden gezet in de bestrijding van armoede door integraal samen te werken. De vicieuze cirkel van armoede moet worden doorbroken, zodat Caribisch Nederlandse jongeren de kans krijgen uit armoede te komen.'