Gemeente heeft geen woonwagenbeleid

Mag ik hier blijven wonen?

Op deze pagina

  Column
  Oudere man op de bank met telefoon

  Rayan (niet de echte naam) woont met veel plezier op een woonwagenlocatie. Hij woont daar dertig jaar samen met zijn familie. Het is zijn thuis. Maar Rayan voelt zich onrustig omdat hij al jaren in onzekerheid zit over zijn woonsituatie. Al sinds de start van de locatie heeft de gemeente geen woonwagenbeleid. Daardoor weten Rayan en zijn familieleden al dertig jaar niet waar ze aan toe zijn.

  Veel onduidelijk

  Rayan en zijn familie wonen nu op een hele fijne plek. Maar ze weten niet hoe lang ze hier mogen blijven. En of er bijvoorbeeld nog woonwagens bij kunnen voor familieleden. Met de familie bij elkaar wonen is erg belangrijk voor woonwagenbewoners. Het hoort bij hun cultuur. 

  De gemeente geeft maar geen duidelijkheid over de toekomst. Het maken en vaststellen van woonwagenbeleid duurt wel heel lang. Besluiten die de gemeente eerder maakte, zijn weer veranderd. Zo mochten Rayan en zijn familie eerst hun standplaats kopen, maar die beslissing is teruggedraaid. De onzekerheid over hun woonsituatie geeft Rayan en zijn familie veel stress. Een vervelende situatie.

  Gebrek aan beleid

  Rayan vindt het maar slordig dat de gemeente nog steeds geen woonwagenbeleid heeft en dient een klacht in bij de gemeente. De gemeente laat hem weten dat ze zijn klacht niet gaan behandelen omdat deze gaat over een gebrek aan beleid. Daarover kan je niet klagen volgens de wet. Rayan verliest alle vertrouwen in de gemeente. Hij klopt aan bij de Nationale ombudsman.

  Rechten onvoldoende beschermd

  Medewerker Sebastiaan (niet de echte naam) onderzoekt de klacht van Rayan. Hij gaat in gesprek met de gemeente. Hij vraagt ze te reageren op de klacht van Rayan. De medewerkers van de gemeente vinden niet dat ze slordig zijn geweest en begrijpen niet waarom Rayan zo onzeker is over zijn woonsituatie. Na onderzoek concluderen we dat de klacht van Rayan terecht is. Het is voor woonwagenbewoners traditie om bij elkaar te wonen. De gemeente heeft te lang gewacht met het maken van actueel woonwagenbeleid en hierdoor waren de rechten van de woonwagenbewoners te lang onvoldoende beschermd.

  Onder de aandacht brengen

  We hebben eerder onderzoek gedaan naar de manier waarop de (lokale) overheid de mensenrechten van woonwagenbewoners beschermt. In het rapport Woonwagenbewoner zoekt standplaats hebben we vastgesteld dat de (lokale) overheid de mensenrechten nog onvoldoende beschermt bij woonwagenbeleid.

  Rayan is blij dat we de rechten van woonwagenbewoners weer onder de aandacht hebben gebracht van de gemeente. Dit helpt hem bij het gesprek met de gemeente over hoe dat beleid eruit moet zien. 

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 2 december 2023.