Hoezo ben ik te oud?

Op deze pagina

  Column
  Senior man staat in de keuken met een brief in zijn ene hand en een kopje koffie in zijn andere hand.

  Leo Beentjes (niet de echte naam) is al jaren een enthousiast stembureaulid. Hij vindt het hartstikke leuk om samen met een groep mensen een nuttige bijdrage te leveren aan onze democratie. De datum van de verkiezingen staat al in zijn agenda. Dat de gemeente ook blij met hem is, blijkt wel uit de bedankbrief die hij altijd krijgt na afloop van de verkiezingen. Dit jaar krijgt hij vóór de verkiezingen al een brief. Die zorgt voor veel verbazing en onbegrip bij Leo.

  Leeftijdsdiscriminatie

  Het college van burgemeester en wethouders van zijn gemeente laat Leo in de brief weten dat hij niet meer benoemd zal worden als stembureaulid. Dat komt doordat hij de respectabele leeftijd van 75 jaar (heeft) bereikt. Leest hij dit nou goed? Dat is toch pure discriminatie?

  Maximale leeftijd

  Hij schrijft de gemeente een brief waarin hij zijn onvrede uit over deze leeftijdsgrens. Leo wijst het college op de Kieswet. Daarin staat alleen dat je minimaal 18 jaar oud moet zijn. Er staat geen maximale leeftijd in. De burgemeester nodigt Leo uit voor een gesprek. Hij vertelt Leo dat de gemeente een leeftijdsgrens gebruikt om er onder andere voor te zorgen dat meer jongeren willen meedoen als stembureaulid. En dat er zo een goede mix van leeftijd en ervaring onder stembureauleden komt. Na het gesprek ontvangt Leo nog een brief met een samenvatting van wat ze besproken hebben.

  Minder zwaar

  Het zit Leo toch niet lekker. Hij voelt zich afgedankt als mogelijk stembureaulid. Hij neemt daarom contact op met de Nationale ombudsman. Medewerker Jaimy (niet de echte naam) gaat aan de slag met zijn klacht. Ze vraagt het college uit te leggen hoe het gebruik van een maximale leeftijd past in de regels die staan in de Kieswet. Het college herhaalt in een reactie de punten die ook al voorbijkwamen in het gesprek met Leo. Het college dacht er goed aan te doen om een leeftijdsgrens in te stellen. Dit omdat het tellen van stemmen voor mensen jonger dan 75 jaar minder zwaar zou zijn.

  Discriminatie

  Jaimy bestudeert deze reactie, de regels in de Kieswet en andere regels die discriminatie moet tegengaan. Op basis daarvan vindt de Nationale ombudsman dat het college Leo heeft gediscrimineerd op basis van zijn leeftijd. Daarmee heeft zij de grondrechten van Leo niet gerespecteerd.

  Al tijdens ons onderzoek heeft het college besloten de maximale leeftijdsgrens niet meer te gebruiken. Daar is Leo blij mee: op 22 november gaat hij weer aan de slag op het stembureau.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 4 november 2023.