2018/055 Gemeente Lisse geeft onduidelijke en onvoldoende informatie over plaatsing zendmast

Rapport

Verzoeker leest in publicaties in de krant en op de gemeentelijke website dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend voor het vervangen en verplaatsen van een bestaande zendmast. Het gaat om een zendmast op een groot bedrijfsterrein. Na de werkzaamheden komt verzoeker erachter dat de nieuwe zendmast 275 meter verderop is geplaatst in een hoek van het bedrijfsterrein. Deze zendmast is 36 meter hoog; dat is twee keer zo hoog als de oude zendmast. Hierdoor heeft verzoeker vanuit zijn woning direct zicht op de zendmast gekregen. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente hem onvoldoende heeft geïnformeerd. Hij vindt dat de gemeente de locatie van de nieuwe zendmast in de publicaties duidelijker had moeten aangeven. Verder vindt hij het misleidend dat in de publicaties niet staat dat de nieuwe zendmast twee keer zo hoog is als de oude zendmast.

De Nationale ombudsman heeft de klacht beoordeeld aan de hand van het vereiste van goede informatieverstrekking. Deze behoorlijkheidsnorm houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. Zij verstrekt niet alleen informatie als de burger erom vraagt, maar ook uit zichzelf. Dit brengt onder meer mee dat de overheid de burger van relevante informatie voorziet over handelingen en besluiten die zijn belangen kunnen raken. Als aan de juridische vereisten voor het publiceren is voldaan, betekent dat echter op zichzelf niet dat de wijze van informatieverstrekking ook behoorlijk is geweest.

De Nationale ombudsman concludeert dat de omschrijving in de publicaties van de locatie van de nieuwe zendmast en van de aangevraagde en verleende veranderingen onvoldoende duidelijk is. Het lag op de weg van de gemeente om meer relevante en specifiekere informatie te geven. Dit had de bij verzoeker ontstane onduidelijkheid en de verrassing achteraf kunnen voorkomen. Gelet hierop is de Nationale ombudsman van oordeel dat de gemeente verzoeker onvoldoende heeft geïnformeerd.

De klacht is dan ook gegrond wegens strijd met het vereiste van een goede informatieverstrekking.

Instantie: Gemeente Lisse

Klacht:

verzoeker onduidelijke en onvoldoende informatie verstrekt over de plaatsing van een zendmast

Oordeel:

Gegrond