Nationale ombudsman start onderzoek en meldpunt informatieverstrekking vergunningen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Windmolens en huizen in een groen weiland

  > Dit meldpunt is inmiddels gesloten.

  Voor veel mensen is het een verrassing als er opeens een zendmast in de buurt verschijnt of als de buren een dakopbouw plaatsen. De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig signalen van burgers die vinden dat zij niet voldoende worden geïnformeerd over het verlenen van vergunningen. Terwijl deze projecten van grote invloed kunnen zijn op hun directe leefomgeving. 

  De Nationale ombudsman wil graag inzichtelijk maken hoe mensen de informatieverstrekking rondom het verstrekken van vergunningen ervaren en wat zij op dit gebied van de overheid mogen verwachten.

  Reinier van Zutphen: "Burgers hebben er belang bij om tijdig op de hoogte te zijn van voorgenomen veranderingen in hun directe leefomgeving. Het gaat vaak om situaties die veel beroering geven in de buurt, tussen burgers en tussen burgers en overheidsinstanties. Daarom starten wij een onderzoek én roepen we mensen op signalen met ons te delen via een meldpunt." 

  Gemeenten en andere vergunningverlenende overheidsinstanties zijn verplicht om in een publicatieblad melding te maken van genomen of voorgenomen besluiten. Vaak kunnen burgers via een huis-aan-huisblad of website kennisnemen van vergunningaanvragen en verleende vergunningen. Toch ontvangt de Nationale ombudsman regelmatig signalen dat burgers zich onvoldoende geïnformeerd voelen. Mensen lezen niet (altijd) de huis-aan-huisbladen of nemen geen kennis van digitale publicaties, zodat ze plotseling met een bouwwerk worden geconfronteerd. Ook zijn de publicaties niet altijd even duidelijk en kunnen anders opgevat worden. Ze bevatten wel de juridische informatie, maar voor een betrokken bewoner is er meer nodig om de impact te kunnen beoordelen. Dat een overheid volgens de daarvoor geldende regels publiceert, betekent nog niet dat de wijze van informatieverstrekking ook behoorlijk is.  

  Meldpunt

  De Nationale ombudsman roept mensen op signalen te delen en te laten weten waar zij tegenaan lopen bij de informatieverstrekking rondom vergunningverlening; hoe zij op de hoogte blijven van vergunningen in uw omgeving, of zij weleens de gemeentelijke berichten in de krant of op internet lezen en of er nog andere manieren zijn om goed geïnformeerd te worden over aangevraagde of verleende vergunningen.

  Het meldpunt is bereikbaar via vergunningen@nationaleombudsman.nl of elke werkdag tussen 9:00 en 17:00 uur via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555.