Geef burgers kans om stem te laten horen

Op deze pagina

  Column
  Oudere dame met grijs haar en donkere jas kijkt glimlachend vooruit

  Weet u het nog? In juni vorig jaar vertelde ik u over Tonnie (niet de echte naam). Bij Tonnie in de buurt worden regelmatig evenementen georganiseerd. Leuk natuurlijk, maar soms kunnen evenementen voor behoorlijk wat overlast zorgen voor omwonenden. Daarom wil ze graag goed op de hoogte zijn van wat eraan zit te komen. Dan kan ze zich daarop instellen, haar plannen aanpassen en eventueel bezwaar maken.

  Op een gegeven moment is er een evenement bij een café bij Tonnie om de hoek. Wanneer ze dit hoort, vraagt ze aan de gemeente om op tijd geïnformeerd te worden over de vergunningverlening. Uiteindelijk vindt de publicatie van de vergunning pas plaats na het evenement. Dat is lekker zeg! Tonnie voelt zich helemaal niet serieus genomen. Bovendien ziet ze dat (te) late besluitvorming bij evenementen in haar gemeente vaker gebeurt. Ze heeft het gevoel dat de gemeente de organisatoren van een evenement belangrijker vindt dan mogelijke overlast voor de omwonenden. Ze dient een klacht in bij de Nationale ombudsman.

  Wij vinden het belangrijk dat mensen op tijd worden geïnformeerd over dit soort zaken. Alleen dan kunnen omwonenden hun stem laten horen en bezwaar maken als ze dat willen. Nu staan zij met lege handen. Ze kunnen geen bezwaar meer maken en eventuele knelpunten kunnen niet worden aangepakt . Dat staat een eerlijke gang van zaken tussen burger en overheid in de weg. We vinden dan ook dat Tonnie in haar gelijk staat. Haar klacht is gegrond. Omdat de gemeente vaker vergunningen publiceert na afloop van een evenement doen we de gemeente ook een aanbeveling. We vragen de gemeente het proces rond vergunningverlening van evenementen aan te passen zodat burgers nog gebruik kunnen maken van hun juridische mogelijkheden. Geen publicatie dus meer na afloop van een evenement.

  De klacht van Tonnie was voor ons reden om een meldpunt te openen voor soortgelijke klachten over besluitvorming bij evenementen. Al deze signalen gebruiken we om tips en handvatten voor gemeenten te maken zodat burgers serieuzer worden genomen. Dat kan een hoop onvrede voorkomen. Want dit kan zo natuurlijk niet.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column