Let op: werkzaamheden aan de VRI

Op deze pagina

  Column
  Foto van een stoplicht

  Een gemeente publiceert in de gemeentekrant over werkzaamheden aan een VRI. Een VRI? We horen het u denken.  Een VRI, de afkorting van verkeersregelinstallatie is een stoplicht. Als de gemeente in het bericht nu gewoon over een stoplicht had geschreven, dan was het voor de omwonenden een stuk duidelijker geweest waar het over ging. En was de gemeentekrant eigenlijk wel de beste manier om de buurt over de verandering te informeren?

  De overheid is zich vaak nog onvoldoende bewust van de noodzaak goed te weten wie er precies met een verandering in een buurt te maken krijgt, wat de impact voor deze mensen is en hoe zij hierover het beste op een begrijpelijke manier en op tijd kunnen worden geïnformeerd. Dat is niet altijd het geval, zo blijkt.

  Meneer Griffel* bijvoorbeeld schrijft ons dat hij elke dag van zijn groene uitzicht geniet. Maar dan leest hij op de website van de gemeente dat de exploitant van een groot bedrijf een vergunning heeft gekregen voor "het vervangen en verplaatsen van de bestaande mast voor mobiele telecommunicatie". Dat gaat vast over de zendmast die op het bedrijfsterrein naast zijn woonwijk staat. Meneer Griffel maakt zich er verder niet druk om. Het bedrijfsterrein is heel groot en als er echt een ingrijpende wijziging zou plaatsvinden, dan zou hij dat toch wel weten? Maar als de werkzaamheden zijn afgerond, blijkt de nieuwe zendmast op een andere plek te staan en is hij twee keer zo hoog als de oude mast. Weg groen uitzicht!

  Of de huisarts die ons vertelt dat patiënten soms ook 's avonds naar de praktijk komen. En de buurt onlangs onaangenaam werd verrast, de gemeente haalde meer dan tien lantaarnpalen weg. Dat had blijkbaar in het huis-aan-huisblad gestaan. Zijn buren hadden er wel over gelezen, maar het was helemaal niet duidelijk dat het om hun wijk ging. Door het slechte zicht ontstaan er nu, vooral voor de oudere patiënten, gevaarlijke situaties.

  En neem het verhaal van Lana*. Zij is 26 jaar en mailt ons dat niet veel mensen van haar leeftijd het huis-aan-huisblad of de gemeentelijke website lezen. En ook niet actief op zoek gaan naar informatie over vergunningen in de buurt. Zij wil graag door de gemeente via Facebook worden geïnformeerd.

  We hebben deze week een onderzoek uitgebracht over informatieverstrekking rondom vergunningverlening. Omwonenden willen rekening kunnen houden met veranderingen in hun buurt, wijk of stad en zich niet overvallen voelen. De Nationale ombudsman vindt dat de overheid oog moet hebben voor de verschillende soorten omwonenden. Van jong tot oud, van hoogopgeleid tot laaggeletterd. Geef iedereen de kans om zijn stem te laten horen!

  *gefingeerde namen

  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 9 maart jl.