En opeens stond er een zendmast voor mijn raam

Op deze pagina

  Column
  Foto van een zendmast

  Elke ochtend voordat hij zijn koffie drinkt en de krant leest, geniet Warmolt* even van zijn mooie uitzicht. In de gemeentelijke berichten leest hij dat er een vergunning is aangevraagd voor het vervangen en verplaatsen van een oude zendmast in de buurt. De vergunning is inmiddels ook afgegeven. Als de werkzaamheden een paar weken later zijn afgerond, blijkt dat de nieuwe zendmast twee keer zo hoog is en pal in zijn mooie uitzicht staat. Maar zo las hij het niet in de krant!?

  In de aankondiging stond namelijk niets over het feit dat deze zendmast veel hoger zou worden. Ook is niet aangegeven dat de zendmast 275 meter in de richting van de omwonenden zou verschuiven. Hij had zeker bezwaar gemaakt als hij dit allemaal geweten had. Maar daarvoor is het nu helaas te laat. Warmolt voelt zich op het verkeerde been gezet en neemt contact op met de Nationale ombudsman.

  Medewerker Sharon gaat aan de slag met de klacht van Warmolt en vraagt de gemeente om een toelichting. Na beoordeling van alle informatie vinden we dat de gemeente zowel de locatie als de wijzigingen aan de zendmast zelf niet duidelijk genoeg in de aankondiging  heeft omschreven. Meer details had de verrassing en onduidelijkheid bij Warmolt achteraf kunnen voorkomen.

  De Nationale ombudsman ontvangt vaker signalen van mensen als Warmolt die vinden dat zij niet voldoende worden geïnformeerd over het verlenen van vergunningen die een grote invloed kunnen hebben op hun directe leefomgeving. Dat kan een zendmast zijn of een serre bij de buren. De publicaties in de krant of op internet worden niet altijd gelezen. Ook zijn ze niet altijd even duidelijk. Ze bevatten wel de juridische informatie, maar voor een inwoner is er meer nodig om de impact te kunnen beoordelen.

  Wij willen graag van u weten waar u tegenaan loopt bij de informatieverstrekking rondom vergunningverlening. Herkent u zich in het verhaal van Warmolt? Hoe blijft u op de hoogte van vergunningen in uw omgeving? Leest u weleens de gemeentelijke berichten in de krant of op internet? Zijn deze berichten duidelijk genoeg voor u? Wilt u misschien ook nog op een andere manier geïnformeerd worden over aangevraagde of verleende vergunningen? We hebben een meldpunt geopend om beter zicht te krijgen op de knelpunten die mensen ervaren bij de informatieverstrekking rondom vergunningverlening. Het meldpunt is bereikbaar via vergunningen@nationaleombudsman.nl of elke werkdag tussen 9 en 17 uur via ons gratis telefoonnummer 0800-33 55 555. Meer informatie over het onderzoek staat op onze website!

  *gefingeerde naam