Meldpunt vergunningen

Foto van een zendmast

Heeft u een signaal over de informatieverstrekking rondom vergunningen door de gemeente? Laat het ons weten!

Onderzoek gestart

Voor veel mensen is het een verrassing als er opeens een zendmast in de buurt verschijnt of als de buren een dakopbouw plaatsen. De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig signalen van burgers die vinden dat zij niet voldoende worden geïnformeerd over het verlenen van vergunningen. Terwijl deze projecten van grote invloed kunnen zijn op hun directe leefomgeving. De Nationale ombudsman wil graag inzichtelijk maken hoe mensen de informatieverstrekking rondom het verstrekken van vergunningen ervaren en wat zij op dit gebied van de overheid mogen verwachten.

Laat het ons weten

Heeft u hier zelf wel eens mee te maken gehad? Laat het ons weten en deel uw ervaring aan de hand van onderstaande vragen. Hoe zou u bijvoorbeeld op de hoogte willen blijven van vergunningen in uw omgeving? Leest u weleens de gemeentelijke berichten in de krant of op internet? Zijn er nog andere manieren om goed geïnformeerd te worden over aangevraagde of verleende vergunningen? Wij horen het graag.

We willen graag antwoord krijgen op de vragen

 1. Leest u altijd de publicaties in het huis-aan-huisblad?
  Waarom wel/niet?
   
 2. Leest u altijd de digitale publicaties?
  Waarom wel/niet?
   
 3. Vindt u dat de gemeente u ook nog op andere manieren moet informeren? Zo ja, hoe?
  - door middel van een brief in de bus
  - door middel van een telefoontje
  - door middel van een e-mail
  - door middel van een bezoek aan huis
  - door middel van een informatieavond
  - anders, namelijk:
   
 4. In welke gevallen wilt u ook op een andere manier dan alleen door middel van een (digitale) publicatie worden geïnformeerd?
   
 5. Vindt u dat de gemeente u op tijd informeert?
  Zo nee, wanneer wilt u worden geïnformeerd over veranderingen in uw directe leefomgeving?
   
 6. Vindt u de informatie in de publicaties voldoende duidelijk?
  Zo nee, waarom niet?
  - de informatie is te ingewikkeld
  - er ontbreekt informatie
  - anders, namelijk:
   
 7. Vindt u de inhoud van de gegeven informatie begrijpelijk genoeg?

Wilt u meepraten en uw ervaringen met ons delen? Beantwoord de vragen en stuur deze in een mail naar vergunningen@nationaleombudsman.nl.  Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden zodat wij u evt. kunnen bereiken.  Of bel ons elke werkdag tussen 9:00 en 17:00 uur via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555.