De Nationale ombudsman vraagt om uw mening: wat vindt u van de informatieverstrekking bij grote rijksbrede projecten?

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Cartoon van een ouder echtpaar dat uitkijkt op een windmolen

  Windmolenparken, vliegroutes, snelwegen: als inwoner kan je in een klein land als Nederland heel direct te maken krijgen met grote plannen van de overheid. De Nationale ombudsman onderzoekt hoe de overheid inwoners hierbij kan betrekken.

  Wat vindt u?

  • Moet de overheid mensen de kans geven om mee te praten?
  • Wie moeten er dan meepraten en waarover?
  • Hoe zou de overheid dat het beste kunnen doen?

  Laat het ons weten!

  Mail ons via inspraak@nationaleombudsman.nl 

  Of bel via het gratis telefoonnummer 0800 - 33 55 555 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)

  > We ontvangen uw reactie graag voor 19 november 2018.