2020/015 Onderzoek naar een inval in een woning door het Korps Politie Caribisch Nederland

Rapport

> This report is also available in English   
> E raport aki ta disponibel na Papiamentu


Verzoeker klaagt over de manier waarop hij door het KPCN is behandeld tijdens het binnentreden van een woning te Bonaire. Verzoeker geeft onder andere aan dat hij een vuistslag in zijn gezicht heeft gekregen en lange tijd naakt op de grond heeft moeten liggen.

Het KPCN is binnengetreden op verzoek van de KMar. Uit een onderzoek door de KMar is een verdenking ontstaan voor de aanwezigheid van verdovende middelen en wapens in een woning te Bonaire. Omdat er mogelijk wapens aanwezig zijn in de woning is aan het KPCN gevraagd om met een speciaal team als eerste de woning binnen te treden om deze veilig te stellen. Nadat dit team de woning heeft veilig gesteld is de KMar naar binnen gegaan om de woning te doorzoeken. Tijdens het veiligstellen van de woning door het KPCN zou de vuistslag zijn toegediend en zou verzoeker lange tijd naakt op de grond hebben gelegen.

De verklaringen van verzoeker en de andere personen die aanwezig waren in de woning zijn komen niet overeen met de verklaringen van de betrokken medewerkers van het KPCN. De Nationale ombudsman kan daarom geen oordeel geven over de klacht. Wel geeft hij ambtshalve een oordeel over de verslaglegging door de KMar. Het proces verbaal van de KMar, dat is opgemaakt na de doorzoeking, voldoet niet aan de wettelijke vereisten. Zo blijkt uit het verslag van de KMar bijvoorbeeld niet op welke manier de aanwezigen personen in de woning zijn aangetroffen.

De Nationale ombudsman beveelt de KMar aan om in de toekomst na een inval of binnentreden in een woning altijd een volledig proces-verbaal op te maken dat voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 163 Wetboek van strafvordering BES.

Instantie:

Klacht:

manier waarop politieambtenaren van het Korps Politie Caribisch Nederland op 8 juli 2016 zijn opgetreden bij het binnengaan van verzoekers woning

Oordeel:

Geen oordeel

Instantie:

Klacht:

na het binnentreden in verzoekers woning niet of onvoldoende duidelijk gemaakt dat ze van de politie waren, waardoor verzoeker gedurende anderhalf uur in de veronderstelling was dat er een overval gaande was.

Oordeel:

Geen oordeel