Nationale ombudsman: geen oordeel over woninginval door Korps Politie Caribisch Nederland

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Politie te motor op Bonaire

  De Nationale ombudsman onthoudt zich van een oordeel over de klacht van een inwoner van Bonaire tegen het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Verklaringen van de betrokkenen liggen te ver uiteen en professionele verslaglegging ontbreekt.

  Hierdoor kan de ombudsman niet vaststellen wat tijdens de woninginval exact heeft plaatsgevonden. Wel oordeelt de ombudsman ambtshalve dat de Koninklijke Marechaussee in haar verslaglegging over de woninginval is tekortgeschoten en daarmee heeft gehandeld in strijd met het vereiste van professionaliteit. Dat schrijft de Nationale ombudsman in een nieuw rapport.

  Onvolledig proces verbaal

  De klacht van de verzoeker heeft betrekking op het optreden van politieambtenaren van het KPCN op Bonaire. Volgens de verzoeker is er geweld gebruikt tijdens het binnenvallen in de woning. Verklaringen van politieambtenaren spreken dit tegen. Het proces verbaal van de Koninklijke Marechaussee, die het KPCN opdracht gaf de woning binnen te vallen, zou uitsluitsel moeten geven over de handelingen tijdens de woninginval. Maar in dit proces verbaal ontbreekt feitelijke informatie, waardoor het onmogelijk is vast te stellen wat er is gebeurd.

  Aanbeveling voor Koninklijke Marechaussee

  De ombudsman kan niet oordelen over politieoptredens als er geen professionele verslaglegging plaatsvindt. Hij doet de Koninklijke Marechaussee daarom de aanbeveling om na een inval altijd een volledig proces-verbaal op te maken dat voldoet aan de vereiste van professionaliteit en aan de wettelijke vereisten.