Dossier: Vreemdelingen

Op deze pagina

    Vreemdelingen kunnen een kwetsbare positie hebben. Ze spreken niet altijd Nederlands. Het is voor hen moeilijker om bij de overheid de juiste weg te vinden.

    Ook is het voor hen lastiger om rechtshulp te krijgen. De Nationale ombudsman deed meerdere keren onderzoek naar hoe de overheid omgaat met vreemdelingen. In deze onderzoeken behandelde hij allerlei verschillende onderwerpen.

    De nieuwste onderzoeken gaan over de opvang van asielzoekers in de grootschalige noodopvang Heumensoord, over de toegankelijkheid van de medische zorg aan asielzoekers en ongedocumenteerden, over de rol die Bureau Medische Advisering speelt bij de beoordeling van de aanvragen om uitstel van vertrek van vreemdelingen met gezondheidsproblemen.