Dossier: Vreemdelingen

Vreemdelingen kunnen een kwetsbare positie hebben. Ze spreken niet altijd Nederlands. Het is voor hen moeilijker om bij de overheid de juiste weg te vinden. Ook is het voor hen lastiger om rechtshulp te krijgen. De Nationale ombudsman deed meerdere keren onderzoek naar hoe de overheid omgaat met vreemdelingen. In deze onderzoeken behandelde hij allerlei verschillende onderwerpen.

De nieuwste onderzoeken gaan over de opvang van asielzoekers in de grootschalige noodopvang Heumensoord, over de toegankelijkheid van de medische zorg aan asielzoekers en ongedocumenteerden, over de rol die Bureau Medische Advisering speelt bij de beoordeling van de aanvragen om uitstel van vertrek van vreemdelingen met gezondheidsproblemen.

Rapporten

Rapport

2016/121 Verdwenen spullen na gedwongen vertrek uit AZC

Een gezin in het Asielzoekerscentrum in Katwijk wordt in vreemdelingenbewaring gesteld in afwachting van hun uitzetting. Zij krijgen een half uur de tijd om spullen te verzamelen. Nadat de rechter de vreemdelingenbewaring onrechtmatig heeft bevonden en zij…
Rapport

2016/097 IND gaat onbehoorlijk om met naturalisatieverzoek

Een man, afkomstig uit Jemen, en zijn gezin krijgen een verblijfsvergunning op grond van de pardonregeling. Het naturalisatieverzoek wordt afgewezen omdat ze niet in bezit zijn van een geldig Jemenisch paspoort en hun beroep op bewijsnood niet wordt…

Meer rapporten

Nieuwsberichten

Nieuwsbericht

Verbeter noodopvang vluchtelingen Heumensoord

De Nationale ombudsman doet samen met het College voor de Rechten van de Mens aanbevelingen om het verblijf tot 1 juni 2016 in de noodopvang Heumensoord te verbeteren. De ombudsman en het College concluderen dat het leven in Heumensoord veiligheids- en…
Nieuwsbericht

Klacht over omstandigheden in noodvang Heumensoord

De Nationale ombudsman heeft een klacht ontvangen van een vluchteling uit noodopvang Heumensoord. De man klaagt namens een groep mensen die in het kamp bij Nijmegen verblijft. Hun klacht gaat over de verblijfsomstandigheden in Heumensoord. Zo zou de…
Nieuwsbericht

'Kritischer beoordeling medische informatie door BMA en IND'

De Nationale ombudsman vindt dat het Bureau Medische Advisering van het Ministerie van V&J en de IND kritischer moeten zijn bij de vraag of een vreemdeling verblijf op medische gronden moet worden toegestaan in Nederland. 'Ik zie dat het BMA onvoldoende…
Nieuwsbericht

Nationale ombudsman: 'Verbeter medische zorg vreemdelingen'

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is van oordeel dat overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg van asielzoekers en vreemdelingen zonder papieren, meer oog moeten hebben voor hun positie. Er wordt vaak te eenzijdig…

Meer nieuwsberichten

Columns

Column

Dakloos met baby

Kalila*is gevlucht uit Syrië en in Nederland terechtgekomen. Samen met haar paar maanden oude baby heeft zij een verblijfsvergunning gekregen. Eindelijk een veilige en warme kerst met een dak boven hun hoofd. Of toch niet? Met de verblijfsvergunning op zak…

Informatie speciaal voor