Klacht over omstandigheden in noodvang Heumensoord

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van een brief met daarop een pen

    De Nationale ombudsman heeft een klacht ontvangen van een vluchteling uit noodopvang Heumensoord. De man klaagt namens een groep mensen die in het kamp bij Nijmegen verblijft. Hun klacht gaat over de verblijfsomstandigheden in Heumensoord. Zo zou de veiligheid, hygiëne, medische zorg en informatieverstrekking over o.a. de asielprocedure gebrekkig zijn.

    De ombudsman gaat informeren bij het COA hoe met de klacht van de vluchtelingen is omgegaan. Op basis van de informatie van het COA bepaalt de ombudsman vervolgens of hij onderzoek start en zo ja, waar dat onderzoek zich op richt. De ombudsman wil hier op korte termijn uitsluitsel over geven.