Verbeter noodopvang vluchtelingen Heumensoord

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van noodopvang: stapelbedden in opvangtent

  De Nationale ombudsman doet samen met het College voor de Rechten van de Mens aanbevelingen om het verblijf tot 1 juni 2016 in de noodopvang Heumensoord te verbeteren. De ombudsman en het College concluderen dat het leven in Heumensoord veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich mee brengt door de wijze waarop deze grootschalige noodopvang in paviljoens is georganiseerd.

  Bezoek aan de grootste noodopvang in Nederland

  Naar aanleiding van uitgebreide klachten van bewoners over de verblijfsomstandigheden bracht de Nationale ombudsman op 14 januari 2016 met het College voor de Rechten van de Mens een bezoek aan Heumensoord. In Heumensoord, verreweg de grootste noodopvang in Nederland, verblijven momenteel 2.960 bewoners, waarvan 682 kinderen in grote paviljoens.
  Voor de tijd die de noodopvang nu nog rest tot 1 juni 2016 ziet de ombudsman verbetermogelijkheden voor de verblijfsomstandigheden en veiligheid, de gezondheidszorg, de uitzichtloosheid en dagbesteding en de informatievoorziening en bejegening (klachtbehandeling).
  In de toekomst moet worden voorkomen dat mensen nog langer in zulke groten getale in dergelijke accommodatie worden opgevangen.

  Aanbevelingen

  De ombudsman doet de aanbeveling om leefgeld te verstrekken zodat bewoners zorg kunnen dragen voor persoonlijke aankopen zoals kleding, beltegoed e.d. en adviseert uit te zoeken of er ergens een gelegenheid tot koken kan worden geboden.
  Verder vindt de ombudsman dat er op korte termijn een beter overleg moeten komen tussen alle betrokken organisaties in Heumensoord (IND,GCA, Vluchtelingenwerk en gemeente).
  Ook dringt de ombudsman er op aan in gesprek te gaan met de vele vrijwilligers om zo echt werk te maken van een zinvolle dagbesteding.
  Verder vindt de ombudsman dat in gesprek moet worden gegaan met het Gezondheids Centrum Asielzoekers (GCA) over de geboden medische zorg en een betere toegang tot die zorg met daarbij speciale aandacht voor chronisch zieken, zwangeren en kinderen. Kwetsbare personen aan wie niet de noodzakelijke zorg of de veiligheid kan worden geboden in Heumensoord moeten met voorrang worden overgeplaatst.
  Tot slot doet de ombudsman de aanbeveling om in overleg te gaan met de IND over het regelmatig verstrekken van inhoudelijk correcte informatie over de asielprocedure en de duur van het verblijf in Heumensoord aan de bewoners.

  Bijlagen

  Rapport bezoek noodopvang Heumensoord (pdf, 725.13 kB)

  Links

  Aanbevelingen van het College voor de Rechten van de Mens www.mensenrechten.nl/berichten/grootschaligheid-heumensoord-schadelijk-voor-asielzoeker