Ombudsmannen vragen aandacht voor problemen in Caribisch deel Koninkrijk

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Caribische vrouw zit aan tafel en leest een brief

  In een gezamenlijke brief aan de voorzitter van de Rijksministerraad, de heer Rutte, vragen de ombudsmannen van het Koninkrijk aandacht voor een aantal ontwikkelingen en problemen in het Caribisch deel van het Koninkrijk en voor de gevolgen van de gestelde voorwaarden aan liquiditeitssteun. De armoede in Caribisch Nederland is namelijk ook te vinden in de andere landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De coronacrisis maakt deze situatie voor velen nog schrijnender.

  Belangrijke signalen

  De ombudsmannen constateren diverse ontwikkelingen en problemen. Op Sint Maarten blijft een effectieve aanpak voor herstel uit van de door orkaan Irma veroorzaakte schade. Voor Curaçao zijn toegang tot schoon drinkwater en bestaande en toenemende armoede op het eiland belangrijke actuele onderwerpen. Verder vormen vluchtelingen vanuit Venezuela een probleem, met name rondom het ontbreken van adequate regelgeving en faciliteiten voor opvang. In de gezamenlijke brief geven de ombudsmannen aan in gesprek te willen gaan met de heer Rutte over deze onderwerpen om samen een oplossing te vinden.

  Ombudsmannen van het Koninkrijk

  De ombudsmannen van het Koninkrijk zijn:

  • Gwendolien Mossel (ombudsman Sint Maarten)
  • Keursly Concincion (ombudsman van Curaçao)
  • Reinier van Zutphen (Nationale ombudsman voor Caribisch- en Europees Nederland).

  Aruba heeft nog geen eigen ombudsman.

  Bijlagen

  Brief aan de heer Rutte namens ombudsmannen Koninkrijk (pdf, 132.05 kB)