Nationale ombudsman wijst kinderopvangtoeslaggerechtigden met toeslagschuld op nieuwe regeling voor verrekening

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Vrouw met een lege portemonnee

  Update 9 oktober 2019: Toeslagen geeft meer en betere informatie over 'maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag'

  De Belastingdienst/Toeslagen heeft op aandringen van de Nationale ombudsman verschillende stappen gezet om de informatieverstrekking over de zogenoemde 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' te verbeteren. Zo vermeldt de dienst de naam van de maatregel nu op zijn website.

  Ouders met een toeslagschuld die vanwege opzet of grove schuld geen persoonlijke betalingsregeling krijgen, kunnen er daardoor gemakkelijker naar vragen bij de BelastingTelefoon. Ook wijst de Belastingdienst ouders op de maatregel in de 'verrekenbrief' die Toeslagen stuurt wanneer zij op het punt staat de lopende kinderopvangtoeslag te gaan verrekenen met de toeslagschuld. Ouders bij wie de maatregel wordt toegepast, krijgen een brief waarin staat dat de regeling voor twaalf maanden geldt en dat zij na elf maanden verlenging kunnen aanvragen. Verder stuurt Toeslagen standaard een berekening mee. De Nationale ombudsman vindt dit goede ontwikkelingen.

  Wat vooraf ging (3 april 2018): Nationale ombudsman wijst kinderopvangtoeslaggerechtigden met toeslagschuld op nieuwe regeling voor verrekening

  De Nationale ombudsman vindt het van groot belang dat ouders met een toeslagschuld kennis nemen van een nieuwe regeling die de Belastingdienst/Toeslagen in het leven heeft geroepen. De Nationale ombudsman heeft Toeslagen verzocht om betrokkenen en dienstverleners actief en gericht te informeren over de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag'. Omdat de regeling al enkele maanden bestaat en Toeslagen in de ogen van de ombudsman hieraan nog nauwelijks bekendheid heeft gegeven, wil hij nu zelf mogelijke betrokkenen op het bestaan van de regeling wijzen met een nieuwsbericht en via zijn social media-kanalen.

  Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag

  De zogenoemde 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' geldt voor toeslaggerechtigden met een toeslagschuld bij wie een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling vanwege opzet of grove schuld is afgewezen, en die nog steeds recht hebben op deze toeslag.

  Wanneer er opzet of grove schuld is verweten, kan de toeslagschuld worden verrekend met de lopende kinderopvangtoeslag. Dit leidt er vaak toe dat ouders de kinderopvang niet meer kunnen betalen en zij de opvang moeten stopzetten. Zonder opvang voor hun kinderen moeten zij vaak ook werk, opleiding, reïntegratie- of inburgeringstrajecten beëindigen, met alle (financiële) problemen van dien.

  Binnen de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' blijven betrokkenen de beschikking houden over zowel de beslagvrije voet (het bedrag dat iemand nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien) als over de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Op basis van deze gegevens berekent de Belastingdienst de afloscapaciteit van de toeslaggerechtigde. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de lopende kinderopvangtoeslag. De maatregel geldt in principe voor twaalf maanden (vanaf ingangsdatum) en kan telkens op verzoek worden verlengd. Eenmalige terug- of uitbetalingen inkomstenbelasting of toeslagen (tijdens de looptijd van de maatregel) worden wel volledig verrekend. Ouders kunnen zo, ondanks hun toeslagschuld, de kinderopvang blijven betalen en hun werk, opleiding, reïntegratietraject of inburgeringstraject continueren.

  Verzoek indienen

  Om voor de regeling in aanmerking te komen, kunnen betrokkenen een verzoek indienen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Zij moeten daarbij vragen naar de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag'.

  Bijlagen

  Brief van Nationale ombudsman aan directeur van Belastingdienst/Toeslagen, 29 maart 2018 (pdf, 1.2 MB)
  Brief van Nationale ombudsman aan staatssecretaris van Financiën, 5 februari 2018 (pdf, 2.93 MB)