Houdt u door verrekening van een toeslagschuld te weinig geld over om de kinderopvang te betalen?

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Vrouw met handen in het haar aan een tafel met papieren en een lege portemonnee

  Hebt u een toeslagschuld die wordt verrekend met uw lopende kinderopvangtoeslag? Is uw verzoek om een persoonlijke betalingsregeling afgewezen vanwege opzet/grove schuld? En houdt u daardoor te weinig geld over om de kinderopvang te betalen? Dan kunt u misschien aanspraak maken op de nieuwe 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag'.

  De Belastingdienst/Toeslagen heeft deze regeling ingevoerd om te voorkomen dat ouders met een toeslagschuld te weinig geld overhouden om de kinderopvang te kunnen betalen. En daardoor hun werk, opleiding, reïntegratietraject of inburgeringstraject stop moeten zetten.

  Wat houdt de regeling in?

  In het kort houdt de regeling in dat uw lopende kinderopvangtoeslag niet of niet volledig wordt verrekend met uw toeslagschuld. De Belastingdienst berekent op basis van uw beslagvrije voet en eigen bijdrage voor de kinderopvang wat u maandelijks kunt aflossen. Dat bedrag wordt in mindering gebracht op uw kinderopvangtoeslag. De overige kinderopvangtoeslag krijgt u uitbetaald. Zo kunt u de kinderopvang blijven betalen en dus doorgaan met uw werk, opleiding, reïntegratietraject of inburgeringstraject.

  Hoe weet ik of ik in aanmerking kom?

  Dat kunt u navragen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Zeg er duidelijk bij dat u belt over de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag' . U moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. U heeft een toeslagschuld die u nog niet heeft terugbetaald

  2. Uw verzoek om een persoonlijke betalingsregeling is afgewezen vanwege opzet of grove schuld. U komt hierdoor alleen in aanmerking voor de standaard betalingsregeling van 24 maanden

  3. U beschikt niet meer over het geld dat u ten onrechte van Toeslagen heeft ontvangen

  4. De kinderopvangtoeslag die u op dit moment ontvangt wordt door Toeslagen met uw schuld verrekend

  5. Uw huidige inkomen of vermogen is te laag om de lopende kinderopvang zelf te betalen

  Hoe maak ik aanspraak op de regeling?

  Bij de BelastingTelefoon (0800-0543) kunt u een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de regeling. Zeg er duidelijk bij dat u belt over de 'Maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag'.

  Wat doet de Nationale ombudsman?

  De ombudsman vindt dat ouders die aanspraak kunnen maken op deze regeling hiervan moeten weten. Hij vindt dat Toeslagen ouders hier niet voldoende over informeert. Daarom zet hij zich in om de regeling onder de aandacht te brengen. De ombudsman kan ouders niet aanmelden voor de regeling. Hij verwijst ouders die er mogelijk voor in aanmerking komen daarom door naar de BelastingTelefoon (0800-0543).