Grenzeloos genieten van je AOW

Op deze pagina

  Column
  Foto van een man

  Johan Duisenberg* is een geboren en getogen Nederlander. Voor de liefde verhuisde hij jaren geleden naar het prachtige Denemarken. Over een paar maanden bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Daar kijkt hij al naar uit. Johan vindt het raar dat hij nog niets heeft gehoord van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het aanvragen van zijn AOW-pensioen. Hij neemt contact op met de SVB. Die verrast hem met de mededeling dat hij pas zes maanden na zijn verjaardag recht heeft op AOW. Dat wist Johan helemaal niet. Dat stond ook niet op zijn laatste pensioenoverzicht. Dit levert hem een fikse financiële tegenvaller op.

  Johan dient een klacht in bij de SVB. Zij laten weten dat de wet is aangepast. De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 voor iedereen stapsgewijs omhoog. Daarom krijgt Johan pas zes maanden na zijn 65e verjaardag zijn AOW. Om die reden heeft de SVB hem nog niet benaderd over het aanvragen van zijn AOW-pensioen. Johan is het niet eens met deze reactie en neemt contact op met ons.

  Medewerker Sander gaat aan de slag met zijn klacht. Hij legt de SVB enkele vragen voor over de AOW. Uit de antwoorden blijkt waarom Johan niets op zijn pensioenoverzicht zag staan. Op de overzichten van de SVB staat een melding dat de informatie in het overzicht is gebaseerd op de dan geldende wetgeving. Het laatste overzicht van Johan is van 2010. De wetswijziging vond pas in 2013 plaats. Na 2010 was er voor Johan geen reden om een nieuw overzicht te vragen. De SVB zag op haar beurt geen reden om de reeds verstuurde overzichten te herzien omdat ze de melding over dan geldende wetgeving hebben toegevoegd.

  Uit het onderzoek blijkt ook dat AOW-gerechtigden die in het buitenland wonen, niet actief worden geïnformeerd over de verhoging van de AOW-leeftijd in Nederland. Dit zou per brief moeten gebeuren en dat brengt hoge kosten met zich mee. Ook is dit praktisch niet haalbaar omdat de SVB niet alle adressen van deze groep mensen heeft. De SVB vindt dat deze mensen zichzelf via internet op de hoogte moeten houden van wetswijzigingen die invloed hebben op hun situatie.

  In het kader van een goede informatieverstrekking door de overheid vinden wij dit geen goed uitgangspunt. We doen de SVB daarom een aanbeveling: informeer ook AOW-gerechtigden die in het buitenland wonen over wijzigingen die impact hebben op hun pensioen. Dan kunnen deze mensen zich beter voorbereiden op hun financiële toekomst. De SVB heeft de Nationale ombudsman inmiddels laten weten op korte termijn te onderzoeken hoe zij dit kunnen doen.

  Goed om te weten: per 1 januari 2017 is de AOW-gerechtige leeftijd wederom verhoogd. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan uw geboortedatum. Wilt u weten wanneer u AOW ontvangt, ga dan naar de website van de SVB en vul uw geboortedatum in.

  *gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column