SVB stelt terecht vragen over woon- en leefsituatie van meneer

Brief

Omdat meneer binnenkort een AOW-uitkering ontvangt en hij en zijn echtgenote gescheiden willen gaan leven, neemt hij contact op met de SVB. De SVB stuurt hierna een vragenformulier aan zowel meneer als zijn echtgenote. Met de vragen die in dit formulier staan, kan de SVB vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van duurzaam gescheiden leven. Dit is namelijk van invloed op de hoogte van de AOW-uitkering die meneer gaat ontvangen. Meneer is het hier niet mee eens. Hij vindt dat de handelwijze van de SVB inbreuk maakt op zijn persoonlijke levenssfeer en die van zijn echtgenote. Daarom dient hij een klacht in bij de SVB.

In reactie op zijn klacht legt de SVB uit welke stappen moeten worden gezet om vast te stellen of sprake is van duurzaam gescheiden leven. En waarom het vragenformulier zowel aan meneer als zijn echtgenote is gestuurd. Omdat meneer zich niet kan vinden in de reactie van de SVB, neemt hij contact op met de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman onderzoekt zijn klacht. Hij vindt dat de SVB voldoende heeft uitgelegd waarom bepaalde vragen worden gesteld. En waarom het vragenformulier zowel aan meneer als aan zijn echtgenote is gestuurd.