SVB

Waar heeft uw vraag of klacht mee te maken?

De Nationale ombudsman helpt u graag op weg wanneer het misgaat tussen u en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hebt u een klacht? Dien dan eerst een klacht in bij de SVB.

Moeder met baby in de keuken

Hebt u een klacht over de SVB?

Dien dan eerst een klacht in bij de SVB. Wij mogen van de wet namelijk alleen klachten behandelen in de ‘tweede lijn’. Dus pas nadat u geprobeerd hebt het probleem met de SVB zelf op te lossen. Hoe u dat doet? U kunt op de speciale klachtenpagina van de SVB alles lezen over hoe u een klacht indient. Dien een klacht in bij de SVB.

Als u er niet uitkomt met de SVB

Loopt u toch vast bij de SVB, dan helpen wij u graag verder. Bijvoorbeeld als de SVB gemaakte afspraken niet nakomt. Of als u geen reactie op een brief of ingediende klacht krijgt. Of als ze u onvriendelijk te woord staan of niet terugbellen.

Dien dan online bij ons een klacht in of bel gratis met 0800 - 335 55 55 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Wij staan voor u klaar.

Taken SVB

De SVB regelt verschillende uitkeringen in opdracht van de overheid. Iedereen kan met de SVB te maken krijgen. De SVB zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen kinderbijslag krijgen, of een AOW-pensioen. Daarnaast regelt de SVB betalingen uit het persoonsgebonden budget (pgb).

De Nationale ombudsman helpt u graag op weg wanneer het mis gaat tussen u en de SVB. Waar heeft uw vraag of klacht mee te maken?

 

Waar heeft uw vraag mee te maken?