AOW

Hebt u een vraag voor de SVB over uw AOW? Is het bijvoorbeeld niet duidelijk wanneer u AOW krijgt? Of is uw AOW niet genoeg om van rond te komen? Op deze pagina helpen wij u verder.

Vrouw op leeftijd met twee kinderen in de tuin

Mijn vraag gaat over

 • Ik heb de AOW-leeftijd bereikt, maar ik krijg geen AOW

  Hebt u de AOW-leeftijd bereikt en krijgt u nog geen AOW? En hebt u het aanvraagformulier AOW niet ontvangen? Dat is vervelend, zeker als u zich zorgen maakt of u wel rond kunt komen. Via onderstaande links kunt u uw AOW-aanvraag indienen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik krijg te weinig AOW

  Krijgt u AOW, maar kunt u niet rondkomen? Bijvoorbeeld omdat u geen volledige AOW krijgt, en niet veel andere inkomsten hebt? Dat is erg vervelend.

  U kunt de SVB vragen om aanvullende bijstand. Deze bijstand heet de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Hiermee wordt uw inkomen aangevuld tot het minimuminkomen. Dat is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. De AIO is beschikbaar voor AOW-ontvangers die in Nederland wonen. De AIO is ook beschikbaar voor mensen die geen AOW ontvangen. Of u recht hebt op de AIO is afhankelijk van uw situatie.

  Komt u er samen met de SVB niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik moet AOW terugbetalen, maar dat kan ik niet

  Moet u geld terugbetalen aan de SVB? Maar hebt u het geld nu niet? Dat is vervelend. U kunt de SVB dan vragen of u het bedrag in delen mag terug betalen, in plaats van in een keer.

  Denkt u dat u niet genoeg geld overhoudt om van te kunnen leven? Bijvoorbeeld omdat uw situatie veranderd is? Dan kunt u de SVB ook vragen om hier rekening mee te houden. De SVB kijkt dan opnieuw naar uw situatie, en kan dan het bedrag dat u elke maand betaalt aanpassen.

  Stel uw vraag eerst aan de SVB zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de SVB? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik weet niet wanneer ik AOW krijg

  Weet u niet zeker vanaf wanneer u AOW krijgt? Dat is vervelend. De leeftijd waarop mensen AOW krijgen, verschilt per persoon. De leeftijd waarop mensen eerst AOW kregen, was 65 jaar. Maar deze AOW-leeftijd gaat sinds 2013 in stappen omhoog. Dit betekent dat mensen nu op latere leeftijd AOW krijgen.

  Op de website van de SVB kunt u zelf kijken wanneer u AOW zou moeten krijgen. U kunt dit ook aan de SVB vragen. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de SVB? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555