Voorbeeldbrieven

Op deze pagina

  Hier vindt u voorbeeldbrieven die u helpen om zelf een goede brief te schrijven. Bij het schrijven van uw brief is het vooral belangrijk, dat de andere partij weet waar het over gaat en wat u wilt.

  Algemene brief voor een klacht

  • Klachtenbrief, waarmee u uw klacht of probleem kenbaar maakt en wat u van de tegenpartij verlangt.

  Bezwaarbrieven

  Formulier dwangsom

  • Het formulier dwangsom gebruikt u als de overheidsinstantie niet op tijd beslist over uw aanvraag of bezwaarschrift. Met het formulier stelt u de instantie dan in gebreke. Het kan zijn dat u dan recht heeft op een financiële compensatie, ofwel 'dwangsom'. Lees op deze pagina van de Rijksoverheid binnen welke termijn de overheid moet beslissen over uw aanvraag of bezwaarschrift. En wanneer u recht heeft op een dwangsom.

  Wonen

  • Kijk op de website van het Juridisch Loket voor een voorbeeldbrief over:
   • Protest huuropzegging
   • Niet instemmen met beëindiging wegens wanbetaling
   • Mededeling voortzetting huurovereenkomst
   • Verzoek tot medehuurderschap
   • Verzoek om handhaving bouwvoorschriften

  Werk & Inkomen

  • Kijk op de website van het Juridisch Loket voor een voorbeeldbrief over:
   • Protest tegen het ontslag op staande voet
   • Loonvordering
   • Herinnering loonvordering (rappelbrief loonvordering)
   • Eindafrekening
   • Loon bij ziekte, omvang dienstverband

  Schulden en incasso

  • Kijk op de website van het Juridisch Loket voor een voorbeeldbrief over:
   • Onterechte vordering incassobureau
   • Teveel incassokosten in rekening gebracht
   • Betalingsregeling incassobureau

  Consumenten

  Brief versturen en bewaren

  Als u uw brief verstuurt, bewaar dan zelf ook altijd een kopie van uw brief. Dan kunt u achteraf laten zien wat u heeft gestuurd.

  Wilt u zekerheid dat uw brief is ontvangen, dan kunt u ook overwegen uw brief 'aangetekend met ontvangstbevestiging' te versturen. Dat wordt ook wel een aangetekende brief 'met handtekening retour' genoemd. De ontvanger moet dan bij ontvangst van de brief tekenen. Vervolgens krijgt u van het postbedrijf het bewijs dat uw brief daadwerkelijk is ontvangen. Bewaar deze ontvangstbevestiging goed. Voor het aangetekend versturen van uw brief moet u wel extra betalen. Vraag bij het postbedrijf na wat de kosten hiervoor zijn.

  Tips voor het bewaren van kopieën van uw brieven en documenten, vindt u op de website van het Juridisch Loket.