Pgb

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg inkopen bij een zorgverlener. Hebt u hierover een vraag voor de SVB, maar komt u er niet uit? Reageert de SVB bijvoorbeeld traag of niet op uw vragen? Duurt het uitbetalen aan uw zorgverlener te lang? Op deze pagina helpen wij u graag verder.

Gehandicapte jongen in rolstoel

Mijn vraag gaat over

 • De beoordeling van mijn zorgovereenkomst duurt lang

  Heeft de SVB uw zorgovereenkomst nog niet beoordeeld? Dan kunt u nog geen zorg declareren. En uw zorgverleners krijgen dus ook nog niet uitbetaald. Dat is erg vervelend.

  De SVB controleert de zorgovereenkomst goed. Daarnaast moet de gemeente of het zorgkantoor er ook naar kijken. Daardoor kan de beoordeling langer duren.

  U kunt zelf aan de SVB vragen hoe ver zij zijn met de beoordeling. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de SVB? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • De uitbetaling van het pgb duurt erg lang

  Duurt het lang voordat de SVB het pgb aan uw zorgverlener uitbetaalt? Dat is vervelend, zeker als u hierover vragen krijgt van uw zorgverlener. Als de zorgverlener niet betaald krijgt, komen ze bij u om hiernaar te vragen. Dat is omdat u de opdracht geeft om de declaratie uit te betalen.

  Als u een declaratie indient, controleert de SVB deze goed. Het is belangrijk dat alle informatie juist is, en dat de declaratie op tijd binnen is. Anders kan het langer duren voordat de declaratie wordt betaald.

  U kunt aan de SVB vragen waarom uw declaratie nog niet is uitbetaald. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de SVB? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik moet pgb terugbetalen aan de SVB, maar dat kan ik niet

  Moet u geld terugbetalen aan de SVB? Maar heeft u het geld nu niet? Dat is vervelend. U kunt de SVB dan vragen of u het bedrag in delen mag terug betalen, in plaats van in een keer. 

  Denkt u dat u niet genoeg geld overhoudt om van te kunnen leven? Bijvoorbeeld omdat uw situatie veranderd is? Dan kunt u de SVB ook vragen om hier rekening mee te houden. De SVB kijkt dan opnieuw naar uw situatie, en kan dan alsnog het bedrag dat u elke maand betaalt aanpassen.

  Stel uw vraag eerst aan de SVB zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de SVB? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555