SVB informeert mevrouw onvoldoende over einde zorgcontract van haar zoon

Rapport

Mevrouw Blok (niet de echte naam) vindt dat haar zoon niet veilig is bij een zorgverlener. Daarom wil ze het contract met de zorgverlener opzeggen.  
Mevrouw Blok heeft hier vragen over en belt en mailt meerdere keren met de SVB. Zij wil weten hoe zij het contract met de zorgverlener kan opzeggen, welke opzegtermijn geldt en of zij de zorgverlener moet doorbetalen. Ook wil zij weten of haar zoon tijdens de opzegtermijn bij de zorgverlener moet blijven. 

Eerst zegt de SVB dat er geen opzegtermijn geldt. Maar de SVB laat daarna snel weten dat dit niet klopt. De opzegtermijn is een maand. Mevrouw Blok begrijpt uit de informatie van de SVB dat haar zoon tijdens de opzegtermijn niet bij de zorgverlener hoeft te blijven. Maar die maand moet zij het salaris van de zorgverlener wél betalen. Daarom huurt zij een nieuwe zorgverlener in die tijdens de opzegtermijn voor haar zoon zorgt.

Later krijgt mevrouw Blok een bericht dat dit niet mocht. Om het PGB-budget aan te vullen moet zij nu meer dan € 2.400 aan de SVB betalen. Mevrouw Blok vindt dat de SVB haar verkeerde informatie heeft gegeven.

Mevrouw Blok neemt contact op met de Nationale ombudsman. De ombudsman doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Daaruit blijkt dat mevrouw Blok meerdere keren vragen heeft gesteld aan de SVB over hoe zij het contract met de zorgverlener kon beëindigen. De SVB vindt dat er geen onjuiste informatie is verstrekt aan mevrouw Blok. Wel vindt de SVB dat zij de lastige situatie van mevrouw niet genoeg hebben herkend. Zij had grote zorgen over de veiligheid van haar zoon, terwijl zij ook verplichtingen had als PGB-budgethouder. De SVB laat weten dat het beter was geweest als de SVB dit goed had gezien. En samen met mevrouw Blok had gekeken naar een maatwerkoplossing. De SVB heeft mevrouw Blok gecompenseerd voor de gemaakte kosten. Ook gaat de SVB kijken hoe zij in de toekomst kunnen voorkomen dat andere burgers in deze situatie terecht komen.

De ombudsman is blij dat de SVB heeft geleerd van deze klacht en mevrouw Blok tegemoet is gekomen door de kosten volledig te vergoeden. En dat de SVB inziet dat er soms maatwerk nodig is. Daarom is het belangrijk om goed te weten wat het probleem is. Zodat er samen kan worden gekeken naar een goede oplossing.

Instantie:

Klacht:

Een mevrouw klaagt dat de SVB haar onjuist heeft geïnformeerd en geadviseerd. Met als gevolg dat zij nu voor de ontstane kosten moet opdraaien.

Oordeel:

Gegrond