Stoppen met werken

Pensioen, een aantal begrippen om u op weg te helpen

Op deze pagina

  Witte senior man staat in de keuken. Hij heeft een fluitketel vast en schenk heet water in zijn kopje.

  Met pensioen gaan. Dat klinkt heel gewoon, maar vaak weten we er niet het fijne van. We helpen u op weg.

  Wat moet u regelen?

  De Rijksoverheid heeft een handige website waar u kunt vinden wat u moet regelen. En waar u recht op heeft. Als u deze online vragenlijst invult, ziet u wat erbij komt kijken als u met pensioen gaat. De informatie over onder andere AOW en wijziging van uw arbeidscontract vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  AOW

  Als u met pensioen gaat, krijgt u een basisinkomen volgens de Algemene ouderdomswet (AOW). Mensen die in Nederland wonen of werken, bouwen automatisch AOW op. Hoeveel u krijgt hangt onder andere af van uw huidige woonsituatie en hoe lang u in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld een hoger bedrag dan iemand die samenwoont of getrouwd is. U kunt hier meer informatie vinden over de hoogte van de AOW.

  AOW-leeftijd

  De leeftijd waarop u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. En van de levensverwachting. De AOW-leeftijd is nu minimaal 67 jaar. Als u precies wilt weten wat uw AOW-leeftijd is, kunt u hier uw gegevens invullen. U krijgt direct duidelijkheid.

  AIO-aanvulling

  AIO staat voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Als u in Nederland woont en geen volledige AOW krijgt, kunt u misschien een aanvulling krijgen. Deze is bedoeld voor mensen met weinig of geen inkomsten of vermogen. Het extra bedrag kan uw inkomen aanvullen tot het sociaal minimum. Dit is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Meer informatie vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Komt u er niet uit met een overheidsorganisatie? Dien dan online een klacht in bij ons of bel gratis met 0800 – 33 55 555. De Nationale ombudsman staat voor u klaar.