Toegang tot voorzieningen

Op deze pagina

  De overheid is er voor de mensen, maar dat werkt in de praktijk wel eens anders uit. Niet iedereen wordt vanzelfsprekend gehoord of gezien en soms worden mensen zelfs uitgesloten van voorzieningen door (onbedoelde) drempels.

  Lopend onderzoek

  Knelpunten op het snijvlak van Wmo, Wlz en eventueel de Jeugdwet


  Update januari 2019

  De Nationale ombudsman heeft op 14 mei 2018 zijn rapport ‘Zorgen voor burgers’ uitgebracht. Hierin constateerde hij dat overheidsinstanties, die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers, nog steeds te veel werken vanuit hun eigen regels en kaders. Op 19 december 2018 is de Nationale ombudsman in gesprek gegaan met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de stand van zaken en vervolgstappen naar aanleiding van zijn aanbevelingen uit het rapport. Doel van dit gesprek was te achterhalen of, en zo ja op welke wijze VWS, VNG en ZN na publicatie van het rapport met de oplossingsrichtingen aan de slag zijn gegaan. VWS liet weten samen met betrokken partijen de volgende punten te hebben opgepakt: 

  • meer samenwerking gemeenten zorgverzekeraars,
  • verbetering (beschikbaarheid) cliëntenondersteuning,
  • meer flexibiliteit in financiering bij onduidelijkheid welke wet,
  • samenwerking in de wijk,
  • continue aandacht en oplossingsgerichtheid bij complexe casus. 

  De Nationale ombudsman wordt binnenkort uitgenodigd om kennis te nemen van wat er is gerealiseerd en wat er in het veld aan best practices te delen is.

  In de loop van 2019 zal de ombudsman verslag uitbrengen.