‘Overheid, borg dementiezorg!’

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Oudere vrouw smeert een boterham thuis aan tafel

  Nationale ombudsman over reactie minister VWS 

  Naar aanleiding van de reactie van minister De Jonge van VWS op zijn rapport Borg de Zorg, sluit de Nationale ombudsman zijn onderzoek af. Met instemming heeft hij kennis genomen van alle in gang gezette ontwikkelingen. De ombudsman vindt het met name belangrijk dat volgens de minister casemanagement als toegangsloket kan worden gezien voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook de voorgenomen acties om deze vorm van ondersteuning beter en toegankelijker te maken stemmen positief. De ombudsman verwacht snel, effectieve resultaten van de respijtzorgaanjager. En gaat graag binnenkort met haar in gesprek om het rapport nader toe te lichten. Lees ook de reactie van de Nationale ombudsman op de brief van VWS. 

  De ombudsman blijft de ontwikkelingen monitoren. Eind 2019 staat een vervolgonderzoek gepland naar aanleiding van het rapport 'Zorgen voor burgers'. Specifieke acties voor mensen met dementie worden hierin meegenomen.   

  Wat vooraf ging (21 november 218): Overheid, borg dementiezorg!

  Mensen met dementie en hun mantelzorgers lopen bij de overheid tegen onredelijke drempels op. Verder blijven ze verstoken van de benodigde ondersteuning met een casemanager. Dit schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vandaag in zijn onderzoeksrapport 'Borg de zorg'. Hij roept de minister van VWS op om deze doelgroep één loket voor zorg en ondersteuning te geven. 'Dementie brengt al meer dan genoeg zorgen en verdriet met zich mee. Draag daarom óók als overheid bij aan een dementievriendelijke samenleving', aldus ombudsman Van Zutphen.

  In een eerder onderzoek 'Zorgen voor burgers' (2018) signaleerde de ombudsman dat de overheid in hokjes en in potjes denkt. Ook kreeg hij signalen van Alzheimer Nederland. Tijdens het ziekteproces hebben mensen met dementie behoefte aan voorzieningen zoals dagbesteding, begeleiding, verpleging en verzorging en verpleeghuiszorg. Verschillende wetten maken dit mogelijk, maar die botsen of sluiten niet op elkaar aan. Bovendien is het onnodig tijdrovend en ingewikkeld om de juiste zorg bij dementie te vinden. Mensen met dementie en hun mantelzorgers missen ondersteuning en (praktische) informatie over de zorgmogelijkheden bij dementie.

  Aanbevelingen

  De Nationale ombudsman vindt dat mensen met dementie en hun mantelzorgers één loket toegewezen moeten krijgen voor al hun zorg en ondersteuning. Daarnaast vindt hij dat vóór en na de diagnose goede, praktische informatie beschikbaar moet zijn. Passende dagbesteding en respijtzorg moet beschikbaar komen en één vaste, professionele begeleider voor iedereen die dat nodig heeft. De procedure om iemand met dementie op te mogen nemen in een gesloten afdeling van een verpleeghuis, moet zorgvuldig zijn.

  Bijlagen

  Reactie op brief VWS opvolging aanbevelingen (pdf, 51.66 kB)
  Geanonimiseerde versie reactie VWS (pdf, 245.57 kB)