2020/031 Blijvende zorg

Rapport

Twee jaar na de rapporten Zorgen voor burgers en Borg de zorg moet de Nationale ombudsman concluderen dat het huidige zorgsysteem nog steeds niet goed aansluit bij de realiteit van burgers. De complexiteit, het gebrek aan samenwerking en regie, en de wanhoop van burgers daarover zijn nog aan de orde van de dag. Hierdoor gaat het snel mis bij de toegang tot zorg.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de laatste jaren veel programma's, pilots, actieplannen en verbeteragenda's opgesteld. Maar deze blijven grotendeels hangen in (landelijk opgezette) plannen of experimenten. Volgens de ombudsman kun je niet jarenlang tegen mensen blijven zeggen dat je in de toekomst iets voor ze gaat doen.

Hij vindt dat de knelpunten zo snel mogelijk moeten worden aangepakt, op uitvoeringsniveau en naar de bedoeling van de wet: actief en met de persoonlijke situatie van de burger als uitgangspunt.

De ombudsman roept de minister dan ook op om alsnog gevolg te geven aan zijn eerdere aanbevelingen en oplossingsrichtingen. En om samen met zorgverzekeraars en gemeenten snel door te pakken met integrale toegang en (domeinoverstijgende) samenwerking.