2018/092 Gemeente Aa en Hunze biedt man na 3 jaar nog steeds geen beschutte werkplek aan

Rapport

Verzoeker is aangewezen op beschut werk. Dit betekent dat hij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie. Het is aan de gemeente om iemand in zo'n geval beschut werk aan te bieden. Maar na drie jaar heeft hij nog steeds geen beschut werk. Als hij zijn klacht hierover indient verwijzen de betrokken instanties naar elkaar. Hij voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd. De Nationale ombudsman vindt de manier waarop de gemeente met verzoekers advies beschut werk is omgegaan in strijd met het vereiste van maatwerk. Dat geldt ook voor de manier waarop de gemeente zijn klacht heeft behandeld. Het feit dat verzoeker in november 2015 het advies beschut werk kreeg en drie jaar later nog steeds niet weet of hij daadwerkelijk beschut werk krijgt, acht de Nationale ombudsman in strijd met het vereiste van voortvarendheid. Doordat de verwachtingen van verzoeker keer op keer niet werden gehonoreerd, heeft de gemeente ook gehandeld in strijd met het vereiste van betrouwbaarheid.

Instantie: Gemeente Aa en Hunze

Klacht:

geen beschut werk aangeboden gekregen van de gemeente, terwijl verzoeker hij is aangewezen op beschut werken onder aangepaste omstandigheden

Oordeel:

Gegrond