Grafstemming

Op deze pagina

  Column
  Jonge vrouw met mobiel aan de tafel

  Een paar keer per jaar bezoekt Shelly* het graf van haar oudtante Nettie*. Als ze weer eens naar het graf gaat, schrikt ze. De mooie marmeren grafsteen is verdwenen. Ze begrijpt er niks van, hoe kan dit nou? Shelly belt met de gemeente om te vragen wat er gebeurd is. De gemeente zegt dat het graf geruimd gaat worden. Ze laat ook weten dat ze volgens de regels hebben gehandeld. Shelly heeft daar zo haar twijfels over.

  Ze belt met enkele familieleden. Neef Jordy* bezoekt ook weleens het graf. Ook hij is geschrokken van de verdwenen grafsteen. Hij heeft al een klacht ingediend bij de gemeente. Die laat weten dat de grafrechten verlopen waren. In hun administratie stond geen naam van diegene die de grafrechten als laatste in bezit had, de rechthebbende. Daarom zijn ze ook niet op zoek gegaan naar Shelly en Jordy, de nabestaanden van die rechthebbende. De gemeente dacht dus dat ze het graf konden ruimen en heeft de grafsteen alvast vernietigd. De gemeente wil Jordy tegemoet komen. Ze geven hem de grafrechten. Ze zijn alleen niet van plan om een vergoeding te geven voor het vervangen van de grafsteen.

  Shelly is een trouwe lezer van deze Telegraafcolumn. Ze heeft eerder iets gelezen over grafrechten. Ze besluit ons te bellen om te kijken of we kunnen helpen. Ze is het niet eens met het oordeel van de gemeente. Samen met Jordy dient ze een klacht in.

  Medewerker Natalia gaat aan de slag en zoekt contact met de gemeente. Ze stelt hen enkele vragen over wat er gebeurd is. Bij het beantwoorden van die vragen moet de gemeente toch erkennen dat er iets mis gegaan is. Het verwijderen van de grafsteen had netjes met een bordje aangekondigd moeten worden. Als dat was gebeurd, hadden Shelly en Jordy zelf contact kunnen opnemen met de gemeente en was dit alles voorkomen. De gemeente biedt Shelly en Jordy alsnog aan hen tegemoet te komen in de kosten voor een nieuwe grafsteen.

  We zijn tevreden dat de gemeente uiteindelijk toch heeft geconcludeerd dat de klacht wel terecht was en dat ze een oplossing heeft geboden. Dat is precies het maatwerk en de welwillende opstelling die een burger van een behoorlijke overheid mag verwachten. De gemeente heeft aangegeven maatregelen te nemen om dit soort situaties voortaan te voorkomen. Zij heeft dus ook iets van de klacht geleerd. Shelly en Jordy laten weten dat ze blij zijn met onze hulp en gaan op zoek naar een nieuwe grafsteen voor tante Nettie.

  * Gefingeerde namen