Nationale ombudsman: meld klachten over beschut werken

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Een sociale werkplaats, twee mensen lachen tijdens het werk

  Update 19 juli 2019: Nationale ombudsman: meld klachten over beschut werken

  Het meldpunt voor klachten over beschut werken is vanaf 19 juli 2019 gesloten. Het afgelopen jaar ontvingen wij rond de 50 klachten. Veel mensen met een beschutte werkplek voelen zich niet gehoord op deze plek. 

  Medio oktober organiseert de ombudsman twee ronde tafelgesprekken met verschillende betrokkenen om de eerste bevindingen met hen te bespreken. Het eindrapport wordt eind november gepubliceerd. 

  Let op: Je kunt ons vanaf 19 juli 2019 niet meer bereiken via beschutwerken@nationaleombudsman.nl Natuurlijk kun je wel nog bij ons terecht. Je kunt ons elke werkdag tussen 9:00 en 17:00 uur bereiken via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555.

  Wat vooraf ging (18 januari 2019): Nationale ombudsman: meld klachten over beschut werken

  De Nationale ombudsman ontvangt geregeld signalen van mensen over problemen met beschut werk. Om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van de problemen, roept de ombudsman op knelpunten bij hem te melden. Reinier van Zutphen: "Ik maak mij zorgen over de kwetsbare mensen die meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig hebben. Het gaat om mensen die niet snel aan de bel trekken als er problemen zijn. Ze vinden het moeilijk de juiste wegen te bewandelen en zijn bang voor mogelijke negatieve gevolgen. Zij verkeren in een afhankelijke relatie tot de gemeente. Vaak is er geen alternatief voor hun baan".

  Meldpunt

  Mensen die een signaal willen afgeven of een klacht of knelpunt willen indienen over de manier waarop de gemeente of het sociaal werkvoorzieningsbedrijf omgaat met de problemen waar zij in de praktijk tegen aanlopen, kunnen de ombudsman elke werkdag, tussen 9:00 en 17:00 uur bellen via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555. Of mailen naar beschutwerken@nationaleombudsman.nl.

  De ombudsman verwacht eind 2019 het onderzoek af te ronden.

  Participatiewet

  Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) - en sinds 1 januari 2015 op grond van de Participatiewet - aan het werk in een omgeving die rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen.

  De Nationale ombudsman publiceerde recent drie rapporten over individuele klachten van burgers die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening. De regelgeving over beschut werk is behoorlijk ingewikkeld. Niet iedereen weet waar hij of zij terecht kan met een klacht. Gemeenten werken soms samen in gemeenschappelijke regelingen en hebben de uitvoering van taken uitbesteed aan sociale werkplaats-bedrijven. Het is dan niet eenvoudig te achterhalen wie waarvoor precies verantwoordelijk is en bij wie een burger moet zijn met een probleem. De ombudsman vindt dat gemeenten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor inwoners met een arbeidsbeperking. Oók als zij de uitvoering van de taken hebben uitbesteed of overgedragen. Mensen moeten kunnen rekenen op een luisterend oor en een informele en oplossingsgerichte aanpak.