Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Voor ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u onder andere terecht bij het sociaal wijkteam. Of het Wmo- of zorgloket van uw gemeente. Bent u het niet eens met het besluit over uw aanvraag voor ondersteuning? Duurt het onderzoek naar uw persoonlijke situatie lang? Op deze pagina helpen wij u verder.

Oudere dame in traplift, samen met een vrouw die haar begeleid

Mijn vraag gaat over

 • Ik krijg van de gemeente niet de Wmo-ondersteuning die ik graag wil

  Hebt u bij de gemeente ondersteuning gevraagd, maar krijgt u die niet? Dat is erg vervelend, zeker als u wel ondersteuning nodig hebt.

  Hebt u van de gemeente bericht met een officieel besluit gekregen? Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U leest in de brief bij het besluit hoe u dat moet doen. Hier vindt u een voorbeeldbrief.

  Hebt u een melding of een aanvraag bij de gemeente gedaan en geen officieel besluit gekregen? Vraag dan de gemeente om een schriftelijk besluit.

  Bent u niet tevreden over de manier waarop uw hulpvraag is beantwoord? Neem dan contact op met het sociaal wijkteam of het Wmo- of zorgloket. U kunt ook een klacht indienen bij de gemeente.

  Hebt u hierbij hulp nodig? Vraag een cliëntondersteuner om met u mee te denken. Op Regelhulp vindt u bij welke organisatie in uw gemeente u terecht kunt. Op deze site vindt u ook meer informatie over het regelen van zorg en ondersteuning.

  Komt u er met de gemeente niet uit of loopt u vast? Dan mag de ombudsman u verder helpen. Als uw gemeente een eigen ombudsman heeft, kunt u daar terecht.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik heb een probleem met een hulpmiddel

  Hebt u een probleem met uw rolstoel, traplift of bijvoorbeeld uw scootmobiel?

  Hebt u klachten over het hulpmiddel? Moet het hulpmiddel gerepareerd worden? Dan kunt u terecht bij de aanbieder die u het hulpmiddel heeft verstrekt. Soms is het mogelijk om tijdens de reparatie een tijdelijk vervangend hulpmiddel te krijgen.

  Moet u lang wachten of bent u niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij deze aanbieder. Komt u er samen niet uit? U kunt dan een klacht indienen bij de gemeente en vragen om een oplossing.

  Komt u er met de aanbieder en de gemeente niet uit of loopt u vast? Dan mag de ombudsman u verder helpen. Als uw gemeente een eigen ombudsman heeft, kunt u daar terecht.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik heb een vraag over de eigen bijdrage

  Voor de meeste zorg of ondersteuning die u krijgt via de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel die eigen bijdrage is. Zij sturen u een rekening. 

  Hebt u een vraag of klacht over de eigen bijdrage? Kijkt u dan op deze pagina voor meer informatie.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555