Overspoeld door rekeningen

Op deze pagina

  Column
  Man zit in trappenhuis met handen voor gezicht en in het haar

  Het gaat niet goed met Derek (niet de echte naam). Na een lange opname in een instelling is hij eindelijk weer thuis. Wel heeft hij hierbij nog ondersteuning nodig. Deze broodnodige hulp is door hem aangevraagd bij de gemeente. De aanvraag wordt gelukkig goedgekeurd. Daar is Derek heel blij mee. Hij krijgt nu enkele maanden ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  Onduidelijke rekeningen blijven binnekomen

  Maar na afloop van de ondersteuning stapelen de problemen zich op voor Derek. Hij moet de eigen bijdrage voor de Wmo-ondersteuning aan het CAK betalen. Alleen in plaats van rekeningen over de maanden waarin hij hulp heeft gehad, ontvangt hij aan een stuk door onduidelijke rekeningen en creditnota's. Derek kan er echt geen touw aan vastknopen. Hij blijft de facturen toch maar trouw betalen en vraagt het CAK om het probleem op te lossen. Steeds wordt hij vriendelijk te woord gestaan, maar zonder oplossing. De rekeningen blijven binnenkomen. Het CAK zegt afhankelijk te zijn van de gegevens die de gemeente aanlevert. Daarom neemt Derek contact op met de gemeente. Maar hier komt hij ook geen steek verder. De gemeente zegt namelijk dat het CAK fouten maakt.

  Geld en rust weer terug

  Derek is ten einde raad. De situatie hakt er erg in. Zoveel zelfs dat Derek wenst dat hij helemaal geen Wmo-ondersteuning ontvangen had. Hij dient een klacht in bij het CAK en neemt contact op met de Nationale ombudsman.

  Medewerker Laura (niet de echte naam) belt het CAK en stuurt de klacht ook door. Zij vraagt het CAK om deze snel te oppakken. Dit doet het CAK en overlegt met de gemeente. De gemeente geeft vervolgens de juiste gegevens door aan het CAK. Gelukkig stopt hierdoor de stroom van rekeningen en creditnota's. Het teveel betaalde bedrag wordt netjes aan Derek teruggestort. Ook belooft het CAK geen facturen meer te sturen. Hierdoor is het probleem opgelost en keert de rust voor Derek een beetje terug. Het dossier kan worden gesloten. Medewerker Laura spreekt met Derek af dat hij kan bellen als hij weer mocht vastlopen.

  Extra inspanning nodig

  De ombudsman krijgt al lange tijd veel klachten over het CAK en de eigen bijdrage. Burgers raken steeds weer verstrikt in rekeningen en verrekeningen. Met veel onduidelijkheid en onzekerheid tot gevolg. Daarom stuurde ik hier deze week een brief over aan het CAK. Ik verwacht dit jaar dat zij zich extra gaan inspannen, zodat de situatie voor mensen als Derek écht zal verbeteren. Ik blijf de ontwikkelingen ook dit jaar op de voet volgen!

  De persoon op de foto is niet de persoon die in de column wordt genoemd.

  Deze column is verschenen in De Telegraaf van 24 april 2021.